Plik JPK. Jakie zmiany w 2017/2018?

Co to jest plik JPK?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik JPK to nowy standard elektronicznego przekazywania danych księgowych do MF.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych księgowych przedsiębiorstwa, ułożony w określonej przez Ministerstwo Finansów kolejności, specyfikacji xml i prowadzony w programach księgowych. Innymi słowy, Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych, które firmy mają obowiązek przekazywania w formie elektronicznej co miesiąc do Ministerstwa Finansów. Struktura pliku JPK wygląda następująco:

 ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VAT;
 księga przychodów i rozchodów, JPK_PKPIR;
 ewidencja przychodów, JPK_EWP;
 fakturowanie sprzedaży VAT, JPK_FA;
 przechowywanie wyciągów bankowych, JPK_WB;
 dokumentowanie stanu magazynów, JPK_MAG.

Kogo obowiązuje ta zmiana?

Od 1 lipca 2016 r.  przekazywanie jednolitego pliku kontrolnego (plik JPK) obowiązuje duże podmioty, obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostały objęte duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Podmioty gospodarcze są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:
od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:
1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r.małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r.mikro przedsiębiorcy.

Co to oznacza dla podatnika?

Dla podatnika oznacza to, że jego oprogramowanie czy to prowadzi księgowość sam, czy powierza to biuru rachunkowemu ma posiadać możliwość co najmniej generowania plików JPK_FA, JPK_VAT na potrzeby przygotowania pliku JPK. Przygotowanie samego pliku JPK to nie wszystko. Ten plik przed wysyłką do MF należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać do MF. Procedurę wysyłki pliku JPK i popdisu może realizować nasze biuro rachunkowe w którym prowadzimy księgowość i które realizuje nam już wysyłkę np. deklaracji VAT-7.

Czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania do faktur?

Tak. Konieczna jest aktualizacja zarówno po stronie prowadzącego działalność gospodarczą jak i po stronie księgowości czyli biura rachunkowego, które prowadzi naszą księgowość. To oni będą odpowiedzialni za podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym przygotowanych w naszym programie fakturującym plików JPK_VAT(2) lub JPK_FA zaimportowanych do oprogramowania finansowo-księgowogo i wysyłkę do MF na takiej samej zasadzie jak robią to z naszą deklaracją VAT-7.

Instrukcja eksportu do pliku JPK w programie Faktura VAT 2017

W programie Faktura VAT 2017 znajdziemy opcje eksportu do standardu pliku JPK dwóch struktur JPK tj. Ewidencji VAT JPK_VAT(2) oraz listy faktury JPK_FA. Dokładna instrukcja z filmem instruktażowym znajduje się na naszym FAQ

Jakie korzyści z zakupu programu do JPK i aktualizacji licencji do wersji 2017?

Użytkownik po wykupieniu licencji na rok 2017 będzie posiadał dostęp do bezpłatnych aktualizacji przez internet w momencie gdy tylko pojawią się kolejne zmiany w przepisach ze strony MF. Warto więc być na bieżąco z aktualizacjami naszego oprogramowania.
button_kup-licencje-terazbutton_aktualizuj-licencje-do-wersji-2017