Jak usunąć ( wycofać ) omyłkowo wpisaną fakturę w programie Faktura vat 2014?

Opcja Widok/Lista dokumentów/Usuń. Numerację można zmienić w opcji Faktura/Konfiguracja/Numeracja.