W jaki sposób zakończyć rok kalendarzowy w programie Faktura VAT 2017?. Chciałbym aby numeracja wystawianych faktur w roku 2017 rozpoczynała się od numeru 1.

menu Faktura/Konfiguracja/Numeracja