Urząd Skarbowy w Puławach

Nazwa Urząd Skarbowy w Puławach
E-mail sekretariat.us.pulawy@mf.gov.pl
WWW https://www.lubelskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pulawach
Telefon (81) 887-96-41
Faks (81) 888-44-77
Miasto Puławy
kod pocztowy 24-100
Ulica ul. Władysława Grabskiego 4
Województwo lubelskie
Kod 616