big-K24-min

Regulamin

STRONA GŁÓWNA >> Sklep >> Regulamin
 • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://sklep.ksiegowosc24.pl jest firma RAFSOFT.NET Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74/320; NIP 8971872103; REGON 384677021, zwany dalej RAFSOFT.NET Sp z o.o. lub Sprzedający.
 • Obowiązującym językiem dla wszelkich informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski.
 • Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronie sklepu internetowego https://ksiegowosc24.pl/sklep oraz akceptacja postanowień niniejszego
  regulaminu.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji może, w przypadku wątpliwości co do intencji lub prawidłowości podanych przez Kupującego danych, wymagać przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia telefonicznie.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://ksiegowosc24.pl/sklep są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 • Towary zakupione w sklepie internetowym https://ksiegowosc24.pl/sklep dostarczane są z dowodem zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.
 • Licencja wystawiana jest na okres 1-go roku. W tym czasie bezpłatne aktualizacje i pomoc techniczna. Po tym okresie możesz odnowić licencje poprzez wykupienie aktualizacji na kolejny rok.
 • Dane osobowe Kupujących w sklepie internetowym https://ksiegowosc24.pl przetwarzane są jedynie w celu realizacji zakupu i dostawy towaru oraz ewentualnego poinformowania kupującego o nowej wersji nabytego towaru. Dane osobowe
  przekazane Sprzedającemu nie będą nigdy udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i treści, a każdemu Kupującemu przysługuje prawo wglądu we własne dane, uzupełnianie ich, poprawianie, aktualizacja czy usuwanie.
 • W przypadku przelewu internetowego za pomocą systemu płatniczego, licencja wysyłana jest na adres e-mail zaraz po wykonaniu płatności.
 • W przypadku tradycyjnych sposobów płatności, licencję wysyłamy w ciągu 24-48 godzin pocztą priorytetową za pobraniem lub płatne przelewem, razem z fakturą VAT.
 • W przypadku przesłania faksem potwierdzenia wpłaty, klucz rejestracyjny wysyłany jest jeszcze tego samego dnia na adres e-mail podany w zamówieniu.
 • Wersję CD wysyłamy w ciągu 24-48 godzin wraz z fakturą za pobraniem lub płatne przelewem (okres dostarczenia od 1-3 dni roboczych).
 • W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.
 • W wyjątkowej sytuacji zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jego wycofania z rynku.
 • Każdy Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
 • W celu zamiaru dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie o tym fakcie Sprzedającego. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym (w zapieczętowanym opakowaniu) i kompletnym (wraz z gwarancją, dokumentacją i akcesoriami dodatkowymi, otrzymaną fakturą VAT lub paragonem). Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania ani nie może być w żaden sposób uszkodzony przez kupującego. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 • Wyklucza się możliwość produktów konfigurowanych indywidualnie lub sprowadzanych na specjalne zamówienie, jak również oprogramowania którego sposób dystrybucji wyklucza możliwość sprawdzenia czy nie zostało wcześniej zainstalowane.
 • Za zamówiony towar można zapłacić:
  • systemem płatności dotpay.pl
  • przelewem bankowym;
  • przesyłką za pobraniem
 • Zakup o wartości większej niż odpowiednio: 250 zł wysyłamy na koszt własny za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki zwykłej), Poczty Polskiej (przesyłki priorytetowej), firmy kurierskiej.
 • O koszcie transportu Kupujący informowany jest na etapie składania zamówienia.
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany spedytora z Poczty Polskiej na firmę kurierską (Kupujący pokrywa wyłącznie standardowe koszty dostawy).
 • Sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – w przypadku nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 • Kupujący, który wybrał sposób płatności przy odbiorze, a odmówi odbioru zakupionego towaru przy jego dostawie, zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu od Kupującego do Sprzedającego oraz kosztów dodatkowych jakie w
  związku z brakiem odbioru towaru obciążyły Sprzedającego.

Gwarancja

 • Towary zakupione u Sprzedającego objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 • W czasie tego terminu, Kupującemu przysługuje prawo pisemnego, mailowego, telefonicznego zgłoszenia usterki w oprogramowaniu zakupionego towaru, którą (jeżeli nie wynika ona z działania Kupującego, a jest efektem zauważonego błędu) Sprzedający zobowiązuje usunąć usterkę maksymalnie do 30 dni.
 • Z gwarancji nie mogą korzystać towary naprawiane lub przerabiane przez Kupującego, a także posiadające inne uszkodzenia powstałe z jego winy.
 • W przypadku nieuzasadnionej procedury gwarancyjnej jej koszt ponosi Kupujący.
 • W procedurze gwarancyjnej i pogwarancyjnej niezbędne jest posługiwanie się paragonem, fakturą lub innym równoważnym dowodem zakupu towaru, stąd też, przyjmuje się formę pisemną pod rygorem nieważności zgłaszania wszelkich wad i
  usterek.
 • Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłaszanych pisemnie usterek i wad w procedurze gwarancyjnej i pogwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

Reklamacje

 • Sprzedający udostępnia na stronie serwisu  adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Sprzedawca może również udostępnić formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania.
 • Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedawce, a w sprawach skomplikowanych – nie
  później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedawca uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację
  o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • W sprawach nieuregulowanych będą mieć miejsce zapisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy wedle przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przejdź do naszego sklepu

gwarancja