big-K24-min

Duplikaty faktur od 2014 roku

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Duplikaty faktur od 2014 roku

Od nowego roku zostaną wprowadzone w życie w Polsce nowe przepisy ustawy o VAT. 2014 rok wiele zmieni w zasadach wystawiania faktur. Faktury VAT 2014 będą miały niejednokrotnie zupełnie inny charakter niż dotychczas. Mowa tu jednocześnie także o duplikatach faktur. Ich zmianę wymusza nowy artykuł ustawy o VAT. Art. 106l ustawy o podatku od towarów i usług zakłada nowe regulacje dotyczące trybu wystawiania duplikatów faktur. Kiedy taki duplikat będzie mógł zostać wystawiony według ustawy o VAT 2014?

Rozporządzenie fakturowe a nowelizacja ustawy o VAT

Dotychczas duplikaty faktur VAT były wystawiane zgodnie z przepisami rozporządzenia fakturowego wydanego przez Ministerstwo Finansów. W §20 tegoż rozporządzenia wskazywano wszelkie niezbędne okoliczności i zasady wystawiania duplikatów faktur. Od 2014 roku duplikaty będą sporządzane zgodnie z art. 106l nowelizowanej ustawy o VAT. Artykuł ten w dużej mierze stanowi wierne odzwierciedlenie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kiedy należy wystawić duplikat faktury?

Przedsiębiorcy wystawiają duplikat faktury głównie w przypadku, gdy:
• Faktura zostanie zniszczona,
• Faktura zaginie.

Duplikat faktury wystawiany jest na wniosek nabywcy, w korespondencji z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika i z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy. Prawo do wystawienia duplikatu ma bezpośrednio podatnik bądź upoważniona przez niego osoba, którą może być równie dobrze nabywca. W tym ostatnim przypadku nabywca wystawia ponownie fakturę na wniosek podatnika i zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie, jaki posiada. Istotne jest to, aby na wystawionym duplikacie faktury znalazło się oznaczenie „duplikat” wraz ze wskazaniem daty wystawienia nowego dokumentu.

Jeśli nie podatnik, ani nie nabywca wystawia duplikat faktury, tylko upoważniona przez podatnika osoba trzecia, to w nowym stanie prawnym może ona tego dokonać wyłącznie na wniosek nabywcy lub dłużnika, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu oraz zgodnie z danymi umieszczonymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.

chcesz zawsze dobrze i komfortowo wystawiać faktury VAT? Zobacz nasz program do fakturowania.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *