big-K24-min

What is a WNT invoice?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> What is a WNT invoice?

WNT to skrót od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – nabycia towaru od firmy z innego kraju członkowskiego UE. Przy dokonywaniu faktury WNT trzeba pamiętać o prawidłowym rozliczeniu VAT, ponieważ uwzględnia się go w szczególny sposób. W tej transakcji to nabywca jest odpowiedzialny za to, żeby naliczyć i odprowadzić podatek. O czym należy pamiętać, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce?

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i faktura WNT

Zagadnienie, jakim jest WNT zostało opisane w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Do czynienia z WNT ma każdy, kto nabywa towary z innego kraju UE i jest czynnym podatnikiem VAT. Nabycie wewnątrzwspólnotowe ma miejsce, jeśli kupowane towary, są transportowane z innego kraju UE do Polski, gdzie dostawcą jest przedsiębiorca. Dostawa jest opodatkowana stawką 0% w innym kraju UE. Zakupiony towar jest opodatkowany w Polsce polskim podatkiem VAT.

Co to jest faktura WNT? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Źródło: freepik.com

Przykład nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, a VAT

Kupujesz partię butów we Francji i zlecasz ich transport do magazynu w Polsce. W ten sposób dokonujesz nabycia wewnątrzwspólnotowego. Musisz zapłacić polski podatek VAT od ceny zakupu. Jeśli chcesz odliczyć podatek VAT od WNT musisz mieć czynny numer VIES i złożyć zeznanie podatkowe. O tym numerze należy poinformować dostawcę towaru, który uwzględnia go na fakturze, a następnie naliczany jest 0% VAT. Kupując towary dostarczane do Polski, firma dokonuje tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Polski. Firma musi wystąpić o numer VAT zaczynający się od liter PL i wypełnić wszystkie związane z tym obowiązki sprawozdawcze w Polsce. W szczególności musi samodzielnie naliczyć podatek VAT od tej transakcji w polskiej deklaracji VAT.

SLIM VAT 2, faktura i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Polski ustawodawca zdecydował się w 2017 r. na wprowadzenie trzymiesięcznego terminu, w którym VAT musi zostać samodzielnie naliczony w deklaracji VAT (tzw. art. 86 ust. 10b ust. 2). b ustawy o VAT). Jednak jeżeli z jakiegokolwiek powodu firma przekroczyła ten trzymiesięczny termin, na przykład w sytuacjach takich jak:

  • spóźnione otrzymanie faktury,
  • nieprawidłowa klasyfikacja transakcji przez przedsiębiorcę,
  • błąd ze strony osoby odpowiedzialnej za deklaracje VAT,
  • spóźnione lub nieprawidłowe wystawienie faktury,
  • opóźnienia pocztowe itp.,

nie mogła już samodzielnie naliczać podatku VAT od transakcji, ale musiała zadeklarować należny VAT w deklaracji korygującej (odpowiadającej okresowi, w którym powinien był go zgłosić). Była również uprawniona do odzyskania tego podatku przez 5 lat. Jednak w tym procesie zaszły pewnie korzystne zmiany.

Co to jest faktura WNT? Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Źródło: freepik.com

Faktura WNT otrzymana z opóźnieniem — zmiany 2021

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku C-895/19 z 18 marca 2021 r. potwierdził, że polska ustawa o podatku od towarów i usług (VAT), która nie pozwala podatnikom, na odliczenie podatku naliczonego wynikającego z wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z powodu opóźnionego zgłoszenia VAT należnego, jest sprzeczne z Dyrektywą VAT Unii Europejskiej (UE). Wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów zgłaszających zakupy towarów i usług w Polsce, ponieważ mają one obecnie prawo do wnioskowania o zwrot nienależnie zapłaconych odsetek i zgłaszania tych transakcji w sposób neutralny (tj. bez naliczania podatku VAT lub odsetek).

Jak to wygląda w praktyce?

W związku z powyższym, jeżeli pomimo dobrej wiary nabywcy nie zgłosi on transakcji w odpowiednim terminie (np. z powodu nieotrzymania w terminie faktury), podatnik był zobowiązany do wstecznego zgłoszenia VAT należnego i zgłoszenia naliczonego na bieżąco. W konsekwencji podatnik był zobowiązany do zapłaty odsetek za okres pomiędzy tymi dwoma okresami. Ponieważ stosowanie tych zasad zostało zanegowane przez ETS, istnieje możliwość zmiany rozliczeń przez podmioty dokonujące transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego w Polsce poprzez wykazanie podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie bez dodatkowych opłat. Ponadto mogą teraz ubiegać się o nadpłacone odsetki wynikające z niezgodnych z prawem unijnym polskich przepisów.

Program do fakturowania faktura VAT 2021
Program do fakturowania faktura VAT 2021

Księgowanie w systemie FAKTURA 2021 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Program FAKTURA 2021 umożliwia wystawienie faktury WNT z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT. Wystarczy wybrać opcję faktury WNT i podać VAT-UE kontrahenta. Możesz to sprawdzić samemu i pobrać wersję demo programu do fakturowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wystawiania faktury WNT w naszym programie, zapraszamy do kontaktu.

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania – zobacz nasz program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *