big-K24-min

Faktura eksportowa

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Faktura eksportowa

Faktury odgrywają ważną rolę w procesie eksportu. Faktura to pojedynczy dokument opisujący całą transakcję eksportową od początku do końca. Prawidłowo wypełniona faktura dostarcza ważnych informacji kupującemu, spedytorowi, służbom celnym, bankowi i innym stronom transakcji międzynarodowej. Źle sporządzona faktura eksportowa może spowodować zamieszanie, opóźnienia i nieporozumienia. Wielu eksporterów – zwłaszcza nowych – nie rozumie, w jaki sposób faktury, które przygotowują dla swojego eksportu, często wymagają więcej informacji, niż mogą zamieścić na fakturach, których używają do sprzedaży krajowej. Przez co przesyłki mogą utknąć w odprawie celnej lub przedsiębiorcy mogą mieć problemy z zapłatą, ponieważ ich faktura jest niekompletna.

Co to jest i czym jest faktura eksportowa w handlu międzynarodowym?

Faktura handlowa jest wymaganym dokumentem w procesie odprawy eksportowej i importowej. Czasami jest używana do celów wymiany walut. W kraju kupującego jest to dokument używany przez funkcjonariuszy celnych do naliczania należności celnych przywozowych i podatków.

Czy faktura eksportowa jest taka sama jak faktura handlowa?

Komercyjna faktura (odnosi się również do eksportu) stosowana jest jako dokument podstawowy podczas międzynarodowej działalności handlowej. Jednak to faktura eksportowa zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje, by móc przeprowadzić bezproblemowy eksport towarów.

Faktura eksportowa
Źródło: freepik.com

Jakie informacje powinna zawierać faktura eksportowa?

Upewnij się, że używasz właściwych dokumentów eksportowych. Do eksportu używaj faktur eksportowych, a nie zwykłych faktur, jakie zazwyczaj występują w sprzedaży krajowej. Te dwie wersje faktury mają różne cele. Faktury księgowe służą do otrzymywania płatności i często nie działają dobrze w celach eksportowych, ponieważ mogą nie zawierać pewnych informacji i elementów, które muszą zawierać faktury eksportowe.

Faktura eksportowa — wzór — co musi zawierać?

Te informacje to:

  • Klasyfikacja produktu — jest to kod Schedule B lub HTS. Może się jednak zdarzyć, że numer HS nie zostanie umieszczony na fakturze.
  • Kraj pochodzenia — to ostatni kraj, w którym produkt został wyprodukowany lub znacząco zmieniony. Może się różnić od kraju, w którym znajduje się dostawca lub producent, lub w którym zakupiono produkt.
  • Zasady Incoterms 2020 – incoterms to uznany standard, który jest używany na całym świecie w międzynarodowych i krajowych umowach sprzedaży towarów. Opublikowane po raz pierwszy w 1936 roku Incoterms dostarczają międzynarodowo akceptowanych definicji i zasad interpretacji najpopularniejszych terminów handlowych.
  • Właściwa wartość towarów — ponieważ może dotyczyć tylko wartości celnej, faktura eksportowa będzie musiała zawierać wartość towaru, która nie musiałaby pojawiać się na fakturze księgowej. Eksporterzy muszą podać rzeczywistą wartość towarów, nawet jeśli wysyłają towary za darmo, jako próbkę itp. Nie zrobiłbyś tego na fakturze księgowej.
  • Oświadczenie o kontroli miejsca docelowego — komunikat Destination kontroli to stwierdzenie prawne wymagane dla elementów kontrolowanych pod Export Administration Regulations (EAR) i Międzynarodowego Obrotu Bronią (ITAR) stwierdzając, że towary eksportowane są przeznaczone do kraju wskazanego we wszystkich dokumentach przewozowych. Chociaż nie jest to wymagane dla wszystkich transakcji, w tym oświadczenie o kontroli miejsca docelowego – jednak jest dozwolone i jest dobrą praktyką.
  • W stosownych przypadkach informacje o licencji eksportowej.
  • Wymagania dotyczące kraju importu, jeśli są znane.
  • Dodatkowe certyfikaty i oświadczenia wymagane przez kraj kupującego.
  • Należy dostarczyć certyfikaty wydane przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowo oryginalny formularz faktury eksportowej musi być podpisany niebieskim tuszem i należy mieć trzy kopie faktury, by móc ją przekazać właściwym organom eksportu.

Faktura eksportowa
Źródło: freepik.com

Faktura eksportowa obowiązek podatkowy

Musisz mieć świadomość, że faktura eksportowa służy innym celom niż faktura księgowa. Jeśli pomylisz fakturę księgową z fakturą eksportową, Twoje towary mogą zostać zatrzymane w urzędzie celnym z powodu niewystarczających informacji i możesz narazić się na grzywny lub kary na podstawie tych nieprawidłowych informacji. Jednym z najlepszych sposobów, aby temu zapobiec, jest rozmowa z kupującym podczas procesu sprzedaży o umowach sprzedaży.

Rozmowa o tym, jakiego rodzaju dokumenty będą używane i jakie informacje powinny być zawarte na fakturze eksportowej, aby cały proces przebiegł bezproblemowo.

Faktura eksportowa
Program do fakturowania faktura VAT 2021

Stwórz fakturę eksportową z programem Faktura VAT 2021

Pobierz program do fakturowania Faktura VAT 2021 – możesz to zrobić również w wersji demo. Dzięki niemu w prosty sposób wystawisz fakturę eksportową! Otwórz program, wybierz „Nowy dokument” -> „Sprzedaży” -> „Faktura eksportowa”. Program krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie opcje i pola, które muszą być uzupełnione. Na końcu zapisz fakturę, wydrukuj ją lub wyślij w wersji online do klienta.

Sprawdź nasz program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *