big-K24-min

Mały ZUS dla firm – nowe regulacje od 1 stycznia

Mały ZUS dla firm do zmiany. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na poczet ubezpieczeń społecznych do ZUS. Firmy, które nie osiągają jednak dużych przychodów, mogą skorzystać z szans na uzyskanie korzystniejszych warunków. Taka możliwość pojawia się wraz ze skorzystaniem z opcji małego ZUS, dzięki której wysokość składek będzie uzależniona od osiąganych przychodów.
STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Mały ZUS dla firm – nowe regulacje od 1 stycznia

Mały ZUS dla firm do zmiany. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na poczet ubezpieczeń społecznych do ZUS. Firmy, które nie osiągają jednak dużych przychodów, mogą skorzystać z szans na uzyskanie korzystniejszych warunków. Taka możliwość pojawia się wraz ze skorzystaniem z opcji małego ZUS, dzięki której wysokość składek będzie uzależniona od osiąganych przychodów. 

Czym jest, ile wynosi i kogo dotyczy Mały ZUS

Z opcji mały ZUS można korzystać od 1 stycznia 2019 roku i jest to rozwiązanie wprowadzone z myślą o niewielkich biznesach, a więc firmach, które osiągają mniejsze przychody. Tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na niższe składki w ramach ubezpieczeń społecznych, które nie będą stanowiły dla nich aż takiego obciążenia jak standardowe stawki.

Niewielkie przychody nie są jednak jedynym kryterium, które musi spełnić dana firma, by móc skorzystać z małego ZUS. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z programu muszą spełnić także szereg innych warunków. Przede wszystkim nie może to być pierwszy rok funkcjonowania firmy, a sama działalność musi być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Dodatkowo przychód z poprzedniego roku działalności firmy nie może przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (biorąc pod uwagę wartość obowiązującą w grudniu minionego roku). Jeśli firma nie działała przez cały rok to limit przychodu wylicza się na bazie liczby dni w których prowadzona była działalność. Z opcji nie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w ramach karty podatkowej lub korzystali ze zwolnienia od podatku VAT oraz tacy, którzy podlegali ubezpieczeniom z tytułu innej działalności (przykładowo jako wspólnik spółki, artysta, osoba wykonująca wolny zawód).

Kolejnym warunkiem jest nie wykonywanie dla byłego pracodawcy takich samych zadań jakie wykonywało się dla niego jako pracownik (w obecnym lub poprzednim roku). Przedsiębiorca chcący przystąpić do małego ZUS musiał również podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym z tytułu prowadzonej działalności przez ponad 60 dni roku ubiegłego. Wreszcie dwa ostatnie warunki to nie korzystanie z „ulgi na start” oraz „preferencyjnych składek”, a więc takich od kwoty nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Z małego ZUS można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy z ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, w których prowadzona jest działalność (za miesiąc kalendarzowy uwzględniany jest każdy w którym przynajmniej przez jeden dzień podlegało się ubezpieczeniom).

Dokładne stawki małego ZUS wylicza się po ustaleniu najniższej podstawy wymiaru składek. W tym celu należy ustalić przeciętny miesięczny przychód (trzeba podzielić przychód z poprzedniego roku przez liczbę dni prowadzenia działalności i pomnożyć uzyskaną wartość przez 30) z zaokrągleniem do pełnych groszy. Taką wartość trzeba następnie pomnożyć przez współczynnik publikowany w „Monitorze Polskim” przez prezesa ZUS (0,5083 w 2019 roku). Następnie należy porównać uzyskaną podstawę z 30% minimalnego wynagrodzenia (nie może być niższa) oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (podstawa nie może przekraczać tej wartości). W 2019 roku minimalna podstawa wymiaru stawki to 675 zł (30% z 2250 zł, a więc płacy minimalnej). Wyliczając mały ZUS przy takiej podstawie uzyska się miesięczne stawki ubezpieczeń: rentowe (54 zł), emerytalne (131,76 zł), wypadkowe (11,27 zł), chorobowe (o charakterze dobrowolnym, 16,54 zł). Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 342,32 zł, a więc łącznie składki w takim wariancie to 555,89 zł miesięcznie (539,35 zł bez chorobowego).

Mały ZUS dla firm a preferencyjny ZUS – różnice

Istotną kwestią jest rozróżnienie małego ZUS od preferencyjnych składek ZUS – terminy te są często mylone, gdyż wcześniej pojęcia były wykorzystywane właściwie zamiennie. Mały ZUS jest jednak nową ulgą, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Jeśli chodzi o preferencyjny ZUS to jest to ulga dla nowych przedsiębiorców, która umożliwia płacenie preferencyjnych stawek przez pierwsze 24 miesiące po rozpoczęciu działalności.

Te dwie ulgi należy od siebie wyraźnie rozróżnić, gdyż odbiegają od siebie długością okresu obowiązywania, wysokością stawek i kryteriami jakie trzeba spełniać, by im podlegać. Główną różnicą jest to, że preferencyjny ZUS jest w zamyśle ulgą dla przedsiębiorców rozpoczynających działalności, a mały ZUS dla firm, które osiągają niewielkie dochody. Do małego ZUS mogą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku zakończą swój okres 24 miesięcy opłacania preferencyjnych składek, o ile spełniają wszystkie wymienione wcześniej warunki skorzystania z tej opcji. 

Jakie zmiany w Małym ZUS-ie czekają na nas 1 stycznia 2020?

Rok 2020 przyniesie kolejne zmiany dla przedsiębiorców osiągających niskie dochody. W ramach wprowadzanego Pakietu dla Przedsiębiorców uwzględniono projekt „500plus dla firm”, nawiązujący do wcześniejszego programu 500 plus na dzieci. Zmiana wprowadzana w ramach pakietu oznacza obniżenie składki ZUS dla małych firm – przedsiębiorca zapłaci składki ZUS niższe średnio o 500 zł miesięcznie, jeżeli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tysięcy zł, a przychód 10 tysięcy zł miesięcznie (120 tysięcy rocznie).

Szacuje się, że z tej propozycji skorzysta blisko 300 tysięcy przedsiębiorców. Bez zmian pozostanie natomiast rozliczanie składek dla przedsiębiorców, których przychody przekraczają 10 tysięcy zł miesięcznie i którzy rozliczają się poprzez ryczałtowy ZUS.  

Usprawnij wystawianie faktur VAT w swojej firmie – zobacz nasz program do fakturowania

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *