big-K24-min

Nowy plik JPK V7. Jakie zmiany? Od kiedy?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Nowy plik JPK V7. Jakie zmiany? Od kiedy?

Plik JPK V7 zamiast deklaracji VAT 7 i VAT 7K

Jednolity plik kontrolny JPK VT od 1 października 2020 roku zastępuje deklaracje VAT 7 i VAT 7K. Ma on ułatwić przedsiębiorcom rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku VAT. Wcześniej wszyscy podatnicy (bez względu na to, czy rozliczali się miesięcznie czy kwartalnie), musieli co miesiąc stworzyć i przesłać do US deklarację VAT i plik JPK VAT/VAT 7. Teraz nie będzie już takiej potrzeby i przedsiębiorcy będą mogli skupić się na poprawnym sporządzeniu i wypełnieniu jednego rodzaju dokumentu.

JPK V7 zacznie obowiązywać od 1 października 2020

Zgodnie z powyższym, jednolity plik kontrolny JPK V7 pozwoli rozliczyć się z podatku VAT mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom. Podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT miesięcznie, muszą złożyć JPK V7M do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Będzie on składał się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Natomiast podatnicy kwartalni muszą złożyć JPK V7K: część ewidencyjną do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który złożony jest plik; część deklaracyjną do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik.
Co zmienia jednolity plik kontrolny JPK VAT 7?
JPK V7 stanowi połączenie deklaracji VAT i pliku JPK VAT i jest wzbogacony o dodatkowe informacje raportowane w części ewidencyjnej. Nie ma potrzeby składania dodatkowych załączników do deklaracji, takich jak: VAT-ZZ(wniosek o zwrot podatku VAT), VAT-ZD(wniosek do ulgi za złe długi) i VAT-ZT(wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku VAT).

Natomiast nadal obowiązkowe jest składanie takich dokumentów, jak:

 • VAT-8(deklaracja podatnika zwolnionego z VAT, który obowiązkowo lub dobrowolnie zarejestrowali się do transakcji unijnych VAT-UE)
 • VAT-9M(deklaracja podatnika zwolnionego z VAT za dany miesiąc)
 • VAT-EU(informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • VAT-11(deklaracja związana z okazjonalną sprzedażą samochodów w WDT)
 • VAT-12(deklaracja dla podatników świadczących działalność w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • VAT-13(deklaracja przedstawiciela podatkowego)
 • VAT-21(deklaracja dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • VAT-23(formularz dla WNT nowego samochodu).

JPK V7 – oznaczenie kodów grup towarowych GTU

W pliku JPK V7 pojawia się obowiązek stosowania kodów grup towarowych GTU przy fakturach sprzedaży. Przedsiębiorcy muszą więc sprawdzić czy w katalogu GTU pojawiają się produkty lub usługi, które aktualnie sprzedają. Jeśli tak, to właśnie w ich przypadku są zobowiązani do stosowania oznaczenia GTU na fakturach. Poniżej cała lista kodów GTU i ich wyjaśnienie:

GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych,
GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
GTU_03 – dostawy oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
GTU_05 – dostawy odpadów,
GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich,
GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,
GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych,
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
GTU_11 – świadczone usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych(zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),
GTU_12 – świadczone usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
GTU_13 – świadczone usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

W pliku JPK VAT 7 należy jeszcze przedstawić transakcje szczególne z odpowiednimi oznaczeniami, czyli:

 • B_MPV_PROWIZJA (usługi pośrednictwa, transferu bonu)
 • B_SPV_DOSTAWA (dostawy towarów i świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia wobec podatnika, który wyemitował bon)
 • V_SPV (dla transferu bonu jednego przeznaczenia zrealizowanego przez podatnika działającego w swoim imieniu)
 • I_63 (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63)
 • I_42 (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42)
 • MR_UZ (dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych)
 • TT_D (dostawy towarów poza terytorium kraju złożonej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej)
 • TT_WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanych przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej).

Jak wygenerować plik JPK V7 w programie Faktura VAT 2020?

Nasz program jest w pełni dostosowany do wprowadzonych zmian w zakresie JPK V7.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak prawidłowo wypełnić plik kontrolny JPK V7M i V7K w program Faktura VAT 2020:

faktura jpk

Jpkv7m i Jpkv7k tworzymy z menu w oknie z listą dokumentów. Dla rozliczenia miesięcznego wybieramy jpkv7m, a dla rozliczenia kwartalnego jpkv7k.

Oznaczenia GTU towarów przypisujemy w oknie edycji towaru, wybierając GTU z listy grup. A następnie ustalamy GTU naciskając przycisk 'Zmień’.

plik jpk

Jeśli towar ma przypisane GTU, w oknie tworzenia jpk pole GTU zaznaczy się automatycznie.
Pola, które mają być ujęte w jpk można też zaznaczać /odznaczać samodzielnie.

generowanie jpk

Wybieramy US, czy składamy jpk pierwszy raz czy jest to korekta( również w tym oknie możemy ustawić czy rozliczamy się miesięcznie czy kwartalnie), podajemy miesiąc i rok którego ma dotyczyć jpk i klikamy 'ok’.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *