big-K24-min

Praca zdalna – kiedy pracodawca nie ma prawa odmówić?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Praca zdalna – kiedy pracodawca nie ma prawa odmówić?

Praca zdalna, zgodnie z Art. 67 Kodeksu pracy, to forma wykonywania obowiązków zawodowych poza siedzibą pracodawcy, w miejscu wybranym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę. Może to być na przykład dom pracownika. Praca taka wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej, takie jak komputery, internet i inne technologie umożliwiające zdalne porozumiewanie się i wykonywanie obowiązków służbowych.

Definicja pracy zdalnej

Praca zdalna, według Art. 67 Kodeksu pracy, to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę, np. w domu, przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Uzgodnienie pracy poza siedzibą firmy z pracodawcą

Art. 67 Kodeksu pracy określa, że praca zdalna może być uzgodniona:

 • podczas zawierania umowy,
 • w trakcie zatrudnienia, z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika.

Szczegółowe przepisy dotyczą uzgodnień ze związkami zawodowymi, regulaminu pracy na odległość, obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia narzędzi pracy, zwrotu kosztów, ochrony danych osobowych i BHP.

Praca poza siedzibą firmy na polecenie pracodawcy

Art. 67 § 3 Kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca może polecić pracę zdalną:

 • w czasie stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu,
 • gdy nie można zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu siły wyższej.

Pracownik musi potwierdzić pisemnie lub elektronicznie, że ma warunki lokalowe i techniczne do pracy w formie zdalnej.

Działalność w miejscu zamieszkania a prawo podatkowe

Komu nie można jej odmówić?

Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawca musi zgodzić się na pracę poza siedzibą firmy dla:

 • pracownic w ciąży,
 • pracowników z dziećmi do 4 roku życia,
 • opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • pracowników rodziców dzieci niepełnosprawnych lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pracodawca może odmówić tylko, jeśli organizacja lub rodzaj pracy na to nie pozwala, a odpowiedź musi być udzielona na piśmie w ciągu 7 dni roboczych.

Prace wykluczone z pracy zdalnej

Zdalna forma pracy nie jest możliwa w przypadku prac:

 • szczególnie niebezpiecznych,
 • z przekroczeniem dopuszczalnych norm czynników fizycznych,
 • z niebezpiecznymi chemikaliami,
 • z szkodliwymi czynnikami biologicznymi, substancjami radioaktywnymi,
 • powodujących intensywne brudzenie.

Zdalna forma pracy okazjonalnie

Nowe przepisy wprowadziły również okazjonalną pracę zdalną do 24 dni w roku, umożliwiając pracownikom elastyczność w uzasadnionych przypadkach. Wniosek o okazjonalną pracę zdalną nie jest wiążący dla pracodawcy.

Udostępnij ten artykuł:
Katarzyna Tadla
Katarzyna Tadla
Artykuły: 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *