big-K24-min

Czy należy na fakturze za paliwo umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Czy należy na fakturze za paliwo umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?

Dokumentowanie zakupów paliwa do samochodów służbowych w 2012 roku wymagało umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu, bowiem w przeciwnym przypadku przedsiębiorca tracił możliwość rozliczenia tak poniesionych wydatków. Jeśli numer rejestracyjny nie znalazł się na fakturze, przedsiębiorca nie mógł pomniejszyć przychodu o koszty jego uzyskania, z tytułu wydatków na benzynę, olej napędowy czy gaz ziemny do firmowego samochodu. Jak kwestia ta wygląda w roku obecnym?

Zmiany zasad rozliczenia od 1 stycznia 2013 roku

Już od początku bieżącego, 2013 roku nie trzeba umieszczać na fakturach za paliwo do samochodów służbowych numeru rejestracyjnego pojazdu, aby istniała możliwość wliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Od połowy maja 2013 roku wymóg wskazywania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze za paliwo został zniesiony również w odniesieniu do samochodów prywatnych, jakie są wykorzystywane przez przedsiębiorców na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Takie zmiany są wynikiem ujednolicania przepisów podatkowych w Polsce. Zakup paliwa w firmie można rozliczyć, nawet jeśli faktura nie obejmuje numeru rejestracyjnego samochodu, choć numer ten może znaleźć się na takim dokumencie.
Wydatki na paliwo w KPiR

Od 11 maja 2013 roku podatnicy rozliczający się w ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nie muszą umieszczać numerów rejestracyjnych pojazdów na fakturze za paliwo, aby rozliczyć takie wydatki. Świadczy o tym nowe rozporządzenie oprowadzeniu KPiR. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 10 maja 2013 poz. 551 wskazuje, że „Wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur”.

Wystawiaj faktury w najnowszym standardzie w naszym programie do faktur

Podatek VAT od paliwa

Przedsiębiorcy korzystający w działalności gospodarczej z samochodów ciężarowych prócz pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania, z tytułu wydatków na paliwo, mają również możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionej benzyny, oleju napędowego czy gazu ziemnego. Najlepiej, aby na fakturze w takim przypadku znalazł się numer rejestracyjny pojazdu, o ile w przedsiębiorstwie wykorzystuje się np. pojazdy osobowe i ciężarowe, które tankuje się tym samym rodzajem paliwa. Te pierwsze nie dają bowiem możliwości odliczenia VAT-u od zakupionego paliwa.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *