big-K24-min

Zmiany w VAT 2014 w zakresie usług dla biznesu

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Zmiany w VAT 2014 w zakresie usług dla biznesu

Od 1 stycznia 2014 roku zostaną wprowadzone w życie nowe, zmienione zasady naliczania podatku VAT, jak i powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. VAT 2014 naliczany będzie w odmienny sposób także w przypadku usług polegających na stałej obsłudze przedsiębiorców. Na czym będą polegały te zmiany?

Typy usług objęte zmianami

Od 2014 roku w przypadku świadczenia przez usługodawców stałej obsługi prawnej i biurowej przedsiębiorcom, zmienia się moment powstawania obowiązku podatkowego. Między innymi mowa tu o takich usługach jak:
• Obsługa księgowa,
• Obsługa biurowa,
• Obsługa prawna,
• Pozyskiwanie kadry pracowniczej,
• Usługi menadżerskie itp.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Art. 19 pkt. 13 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub w fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Do końca roku 2013 w przypadku usług polegających na świadczeniu stałej obsługi prawnej i biurowej przedsiębiorcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług konsumpcyjnych, będzie powstawał z dniem otrzymania płatności, wynikającej z faktury VAT. 2014 rok przyniesie zmianę tego stanu rzeczy.

Przy usługach polegających na stałej obsłudze przedsiębiorców, usługodawcy będą musieli w inny sposób określać moment powstania obowiązku podatkowego. Będzie on bowiem pojawiał się w tym samym dniu, w którym zostanie wystawiona faktura za usługę.

Nawet jeśli wykonanie usługi będzie poprzedzało otrzymanie całości lub części zapłaty, w formie zaliczki, zadatku, przedpłaty czy raty, obowiązek podatkowy nie powstanie i nie będzie zatem konieczności wystawiani faktury zaliczkowej.

Kiedy wystawić fakturę?

Firma świadcząca usługi obsługi przedsiębiorców powinna wystawić fakturę VAT:
• W terminie płatności, jeśli jest on wskazany w dowolnym dokumencie zawartym z odbiorcą usługi, nie później niż w dniu upływu terminu płatności,
• Nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania usługi, jeśli uprzednio nie określono terminu płatności,
• Nie wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania usługi.

Jeśli zastanawiasz się jakim programem wystawiać faktury to możemy polecić nasz program do wystawiania faktur

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *