big-K24-min

Faktura WDT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Faktura WDT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 Sprzedaż towarów do innego państwa w Unii Europejskiej wykonuje się na podstawie tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jednak eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to terminy, które czasami sprawiają trudności z ich zrozumieniem. Choć w obu przypadkach mamy do czynienia ze sprzedażą towarów podmiotom z innych krajów, to wcale nie oznaczają one tego samego. W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć i rozróżnić te dwie koncepcje. Wskażemy również warunki, dzięki którym będziesz mieć możliwość dokonania tych operacji i skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

Polega ona na sprzedaży towarów przez polskie jednostki do innej organizacji mającej siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej (UE). Aby transakcja podlegała wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, konieczne jest, aby towary zostały wysłane do państwa członkowskiego, niezależnie od formy transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów — dokumenty i faktura WDT

Podmiot krajowy dokonujący dostawy musi mieć dokumenty potwierdzające wykonany transport. Ponadto wymagany jest dowód odbioru towaru w kraju przeznaczenia. Gdy usługa jest wykonywana przez upoważnionych przewoźników, dostarczany jest dokument towarzyszący towarowi. Jest on dołączony do całego pliku jako dowód wysyłki. Dokument różni się w zależności od rodzaju transportu, a jest to list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), na przykład transport:

 • drogą morską – „Konosament”;
 • samochodowy – „Deklaracja Przewozu”, „CMR/TIR Drogowy List Przewozowy” lub „CMR”;
 • koleją – „CIM Expedition Declaration” lub „CIM/COTIF Rail Way Letter”;
 • lotniczy – „Air Way Bill” lub „Air Way Bill”.

Czym jest eksport towarów?

Eksport towarów odnosi się do sprzedaży towarów przez polski podmiot do innego podmiotu z siedzibą w państwie trzecim, poza Unią Europejską. Aby zostać ujętym w tę terminologię, niezbędna jest cała procedura celna. Zaświadcza ona również, że towary są wysyłane do wskazanego miejsca przeznaczenia. Z reguły w eksporcie towarów pomagają oficjalni pośrednicy. Chodzi o specjalistów w dziedzinie celnej wykwalifikowanych do monitorowania procesów eksportu towarów. Tym samym zapewniają oni spełnienie wszystkich formalnych aspektów.

Faktura WDT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Źródło: freepik.com

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a zwolnienie z VAT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i eksport towarów to transakcje zwolnione z podatku VAT. Powód zwolnienia jest jednak inny i wymaga innych formalności.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a eksport — obowiązek podatkowy

Gdy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów w celu zwolnienia z podatku VAT należy umieścić na fakturze czynny numer VIES nabywcy oraz dowód wewnątrzwspólnotowego przewozu towarów. Rejestracja nabywcy w systemie VIES musi być potwierdzona, w przeciwnym razie wspomniane zwolnienie z podatku VAT nie będzie stosowane, a odpowiedni podatek VAT będzie musiał zostać zapłacony od wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jak również od dostarczenia deklaracji podsumowującej.

W przypadku eksportu towarów, aby zwolnienie miało zastosowanie, firma musi posiadać certyfikat potwierdzający wywóz. W rzeczywistości musi być on wystawiony przez właściwe organy celne po wysłaniu towarów do kraju przeznaczenia poza Unią Europejską. Jeżeli podmiot nie złoży niezbędnych dokumentów w terminie 90 dni, będzie musiał zapłacić odpowiedni podatek VAT od sprzedaży towarów.

Faktura WDT — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Źródło: freepik.com

Faktura WDT — co powinna zawierać?

Podstawowe dane, jakie powinny znaleźć się na każdej fakturze:

 • nazwa firmy, imiona i nazwiska oraz adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numer faktury, oznaczonej jako „Faktura VAT WDT”;
 • data wystawienia faktury — dzień, miesiąc i rok;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • wykonane usługi, ich opis lub ilość sprzedanego towaru;
 • stawkę podatku;
 • wartość sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Wystaw fakturę WDT z program do fakturowania Faktura VAT

Program do fakturowania faktura VAT 2021
Program do fakturowania faktura VAT 2021

Oprócz tego, jeśli chcesz wystawić fakturę WDT trzeba na niej zawrzeć dodatkowe informacje. Priorytetem będzie numer VAT UE podatnika, który sprzedaje towar, a także ważny numer identyfikacji odbiorcy VIES, o którym pisaliśmy powyżej. W naszym programie do fakturowania FAKTURA  krok po kroku uzupełnisz pola, które będą potrzebne do wystawienia faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z naliczeniem stawki VAT 0%.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami — kontakt — lub pobierz demo programu do wystawiania faktur i przekonaj się sam, jak wystawić fakturę WDT.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *