big-K24-min

Faktura wewnętrzna – co to jest?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Faktura wewnętrzna – co to jest?

Faktura jest dokumentem handlowym ze znacznikiem czasu, który wyszczególnia i rejestruje transakcję między kupującym a sprzedającym. W przypadku zakupu towarów lub usług na kredyt faktura zazwyczaj określa warunki transakcji i zawiera informacje o dostępnych sposobach płatności. Rodzaje faktur mogą obejmować paragon, rachunek sprzedaży, notę debetową, fakturę sprzedaży lub zapis elektroniczny online czy też można spotkać się z pojęciem, jakim jest faktura wewnętrzna.

Co to jest faktura wewnętrzna?

Prowadząc działalność, z pewnością nie raz spotkałeś się z sytuacją, gdy wystawienie faktury nie było potrzebne, jednak dana czynność wywoływała obowiązek podatkowy. W takiej sytuacji należy wystawić właśnie fakturę wewnętrzną. W polskim prawie od 2013 roku prawie nie używa się pojęcia faktury wewnętrznej. Używa się natomiast pojęcia, jakim jest dokument wewnętrzny opodatkowania.

Polskie prawo i obowiązek dokumentacji VAT — faktura wewnętrzna podatku naliczonego

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi podatnicy muszą dokumentować wszystkie transakcje związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Faktury wewnętrzne mogą być generowane na podstawie oryginalnych faktur od dostawców, które zostały już zaksięgowane. Można je wydrukować na koniec każdego miesiąca dla każdej transakcji biznesowej w UE. Faktura może być wystawiona w dowolnej walucie, jednak kwota podatku VAT musi być wyrażona w PLN. Przy transakcjach w innych walutach należy też umieścić informację o aktualnym kursie walutowym i przeliczeniowym na dokumencie.

Faktura wewnętrzna
Źródło: freepik.com

W jakich sytuacjach należy wystawić fakturę wewnętrzną? Faktura wewnętrzna 2021

Są to sytuacja biznesowe takie jak:

 • nieodpłatne świadczenie usług lub przekazanie towaru;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import usług z UE);
 • zwrot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Nie mając dokumentu, który mógłby stanowić podstawę do zapisu księgowego, należy wystawić wewnętrzny dokument opodatkowaniafakturę wewnętrzną. Dzięki temu można dokonać odpowiednich obliczeń i wyliczyć podatek VAT – taki zapis jest również pomocny do odtworzenia w przyszłości informacji, jeśli takie będą potrzebne.

Data wystawienia i przechowywania polskich faktur

Faktury VAT muszą być wystawione nie później niż 15-tego dnia miesiąca po dostawie do opodatkowania. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Faktury należy przechowywać przez pięć lat. Polska, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie UE, pozwala teraz na korzystanie z faktur elektronicznych pod pewnymi warunkami.

Faktura wewnętrzna
Źródło: freepik.com

Faktura wewnętrzna wzór

Faktury muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania;
 • Unikalny, kolejny numer;
 • numer VAT dostawcy;
 • Pełny adres dostawcy i klienta;
 • Pełny opis dostarczonych towarów lub usług;
 • Opis rodzaju transakcji;
 • Szczegóły dotyczące ilości dostarczonych towarów i zakresu świadczonych usług;
 • Podstawa opodatkowania;
 • Data dostawy, jeśli jest inna niż data wystawienia faktury;
 • Szczegóły wszelkich zniżek lub rabatów, jeśli nie są zawarte w cenie jednostkowej;
 • Wartość netto, podlegająca opodatkowaniu dostawy;
 • Zastosowana(e) stawka(e) podatku VAT oraz kwota podatku VAT dla każdej stawki;
 • Szczegóły dotyczące zerowego podatku VAT – eksport, odwrotne obciążenie lub dostawa wewnątrzwspólnotowa;
 • Łączna, brutto wartość faktury.

Wystaw fakturę wewnętrzną – dokument wewnętrznego opodatkowania z programem Faktura VAT 2021

Dzięki programowi do fakturowania (zobacz program do fakturowania), możesz wystawić dokument wewnętrznego opodatkowania. Możesz pobrać nasz program w wersji demo i sprawdzić, czy odpowiada Ci jego działanie. Program możesz pobrać tutaj. Jeśli chcesz wystawić dokument wewnętrznego opodatkowania, postępuj zgodnie z następującymi krokami: Otwórz program -> Wybierz -> Nowy dokument -> Sprzedaży -> Faktura wewnętrzna.

Faktura wewnętrzna
Program do fakturowania faktura VAT 2021

Wystaw fakturę wewnętrzną — uzupełnij wszystkie pola. Program przeprowadzi Cię przez proces uzupełniania krok po kroku. Następnie zapisz dokument i możesz go wydrukować.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *