big-K24-min

Kwota wolna od podatku

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> KSeF - Krajowy System e-Faktur >> Kwota wolna od podatku

Od 2022 r. wzrosła w Polsce kwota wolna od podatku, to znaczy, chodzi o taką pulę rocznego dochodu, który nie podlega opodatkowaniu PIT. Podwyższenie kwoty wolnej to wynik wejścia w życie Polskiego Ładu – jest zresztą tylko jednym z elementów – obok przesunięcia drugiego progu podatkowego na 120 000 zł, wprowadzenia szeregu ulg, ale i niemożliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Dla kogo jest podwyższona kwota wolna od podatku, ile wynosi, jak dużo można zyskać oraz co jeszcze zmienił Polski Ład?

Obliczanie i opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce

Podstawa opodatkowania obejmuje wszystkie dochody, tj. wynagrodzenia, premie oraz dochody z najmu ruchomości lub nieruchomości. Dochód musi być deklarowany corocznie, a podatek musi być zapłacony przed 30 kwietnia następnego roku.

Kwota wolna od podatku
Źródło: pixabay.com

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2022?

Od 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Została zwiększona z dotychczasowego poziomu 8000 zł. Oznacza to, że podatnicy zarabiający w ciągu roku do 30 000 zł nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego – choć prawdopodobnie nie ominie ich składka zdrowotna. Choć skorzystają z niej także osoby zarabiające znacznie więcej, najbardziej ucieszą się osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiający najniższą krajową. W ich wypadku niemal cały roczny dochód nie jest opodatkowany. Nie oznacza to jednak, że każdy może z podwyższonej kwoty wolnej skorzystać.

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r.

W 2022 roku, w wyniku poważnych reform podatkowych, stawka podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie znacznie obniżona:

 • Dochody podatników będą co do zasady opodatkowane tylko powyżej 30 000 zł rocznie (około 6 600 euro), przedsiębiorcy indywidualni, którzy wybrali opodatkowanie według stawki liniowej 19%, nie skorzystają z tej obniżki podatku
 • Drugi przedział podatkowy (przypominamy 32%) będzie stosowany powyżej 120 000 zł rocznego dochodu (ok. 26 700 euro), wobec 85 528 zł obecnie (ok. 19 000 euro).

Skala progresywna mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. będzie zatem następująca:

 • Do 30 000 zł – opodatkowanie 0%
 • Od 30 001 zł do 120 000 zł – opodatkowanie 17%
 • Ponad 120 000 zł – opodatkowanie 32%

Ponadto niektórzy pracownicy samozatrudnieni podlegający systemowi zryczałtowanego podatku dochodowego będą mogli korzystać z korzystniejszego niż dotychczas opodatkowania. I tak np. zryczałtowana stawka podatku:

 • lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 17% do 14%,
 • Specjaliści IT zmniejszą się z 15% do 12%.
 • inżynierów i architektów zmniejszy się z 17-15% do 14%.

W zamian za obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będą już podlegały odliczaniu od dochodu do opodatkowania (co w praktyce przełoży się na 7,75% wzrost podstawy opodatkowania wszystkich podatników).

Kwota wolna od podatku
Źródło: pixabay.com

Dla kogo kwota wolna od podatku 2022?

Podwyższona kwota wolna od podatku 2022 przysługuje wyłącznie pracownikom i przedsiębiorcom opodatkowanym na skali podatkowej — inaczej na zasadach ogólnych. Oznacza to podatników, którzy płacą:

 • 17% PIT od dochodu do 120 000 zł rocznie,
 • 32% PIT od dochodu powyżej 120 000 zł rocznie,
 • dodatkowo 4% daniny solidarnościowej od nadwyżki dochodu powyżej 1 000 000 zł rocznie.

Kto nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Niestety, reszta podatników nie skorzysta z podwyższonej kwoty wolnej. Podatku nie mogą obniżyć osoby opodatkowane w każdy inny sposób, w tym:

 • na karcie podatkowej,
 • na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
 • na podatku liniowym.

Można dokonać zmiany formy opodatkowania. Należy złożyć aktualizację CEiDG-1 do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu uzyskania pierwszego w roku przychodu.

Zmiany dla podatników w Polskim Ładzie

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w 2022 powoduje, że parę aspektów uległo zmianie.

 1. Skorzystają najmniej zarabiający. Osoby uzyskujące dochód do 30 000 zł rocznie są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego.
 2. Wyższa kwota obniżająca podatek. Podczas naliczania zaliczek na podatek dochodowy, stosuje się kwotę obniżającą podatek. Jej stosowanie sprawia, że opodatkowany zostaje tylko ten dochód, którzy jest nadwyżką wobec 30 000 zł. Nowy Ład podwyższa tę kwotę z 525,12 zł (17% z 8000 zł) na 5100 zł (17% z 30 000 zł) rocznie. Kwotę obniżającą podatek stosuje się tylko w I progu podatkowym – do 120 000 zł dochodu rocznie
 3. Dla II progu podatkowego podatek wynosi 15 300 zł + 32 % nadwyżki wobec 120 000 zł. Nie odlicza się już dodatkowo kwoty zmniejszającej podatek, gdyż jest ona wliczona w owe 15 300 zł.
 4. Dla przedsiębiorców opodatkowanych na skali podatkowej w wyliczeniu zaliczki na podatek uwzględnia się całą wysokość kwoty zmniejszającej podatek – czyli 5100 zł.

Kwota wolna od podatku 2022 dla emerytów

Na kwocie wolnej skorzystają także emeryci – każda emerytura w wysokości do 2500 zł jest zupełnie nieopodatkowana. Z kolei seniorzy, którzy mają z racji wieku prawo do emerytury, ale nadal pozostają w aktywności zawodowej, mogą skorzystać z zerowego PITu.

Kwota wolna od podatku 2022, a zeznanie podatkowe

Co ważne – podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku dochodowego z racji nieprzekroczenia 30 000 zł rocznie, nadal muszą – jak wszyscy – składać zeznanie podatkowe. Zwolnieni są z tego obowiązku podatnicy, którzy nie osiągnęli żadnego dochodu w roku. Przy rozliczaniu podatków dobrze jest korzystać z fachowego oprogramowania.

Program do fakturowania
Źródło: własne – Program do fakturowania FAKTURA VAT

Takim jak Program do faktur – Faktura VAT 2022. Można go pobrać ze strony ksiegowosc24.pl – sprawdź najnowszy program do fakturowania

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *