big-K24-min

Polski Ład

Nowy Ład z hukiem wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Niektórzy się cieszą, inni niepokoją – wszyscy są zainteresowani nowościami. Jakie najważniejsze zmiany niesie cykl nowelizacji kilku ustaw zwanych Polskim Ładem?

Nowa skala podatkowa

Pierwszą ze zmian jest podwyższenie II progu podatkowego dla podatników rozliczających się wedle skali podatkowej. Od teraz 32 % PIT płacą ci podatnicy, których rocznych dochód przekroczy nie 85 528 zł brutto lecz 120 000 zł brutto. Wiąże się to też ze zmianą sposobu naliczania wynagrodzeń dla pracowników.

Polski Ład
Źródło: pixabay.com

Wyższa kwota wolna od podatku

Z tym nierozłącznie wiąże się znaczące podwyższenie kwoty, która nie podlega opodatkowaniu. Zmiana z 8000 zł brutto na 30 000 zł brutto sprawia, że spora część pracowników etatowych w ogóle nie płaci PIT. Zwłaszcza ci zarabiający w okolicach pensji minimalnej (w 2022 r. wynoszącej 3010 zł brutto).

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników, których dochody podlegają opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej, w tym przedsiębiorców (nie ma kwoty wolnej od podatku dla przedsiębiorców, których dochód opodatkowany jest ryczałtem). Obecnie kwota wolna od podatku stopniowo się zmniejsza i nie dotyczy już dochodów powyżej 127 000 zł rocznie. Zmiana wpłynie również na kwotę zmniejszającą podatek.

Stawka 32% będzie miała zastosowanie do dochodów powyżej 120 000 zł rocznie. Obecnie jest to 85 528 zł. Po zmianie do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 120 000 zł zostanie zastosowana stawka podatku w wysokości 17%. Tylko nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana stawką 32%.

Zmiany w ryczałcie

Zmianom nie ubiegł także podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych. Niektóre zawody, chociażby z branży IT, zamiast 15% mogą płacić stawkę 12%. Dla architektów z kolei to już obniżka na 14%. Ryczałt będzie odtąd też jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego.

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej

Mniej sympatyczną zmianą jest zmiana zasady naliczania składki zdrowotnej. Od teraz nie można jej odliczyć od podatku. Płacą ją wszyscy od dochodu (rozliczający się na skali podatkowej lub na podatku liniowym) albo przychodu (dla ryczałtowców).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już podlegała odliczeniu

Poprzednio w większość składki na ubezpieczenie zdrowotne można było odliczyć od podatku (7,75% podstawy wymiaru). W wyniku zaistniałych zmian składka na ubezpieczenie zdrowotne stanie się niepodlegająca odliczeniu niezależnie od formy opodatkowania.

Aby uniknąć sytuacji, w której część podatników płacących 17% podatku straci na tej zmianie, wprowadzono tzw. ulgę klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie spowoduje wzrostu płaconych podatków przez osoby o dochodach od 68 400 zł do 133 600 zł. Zgodnie z prawem z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także przedsiębiorcy, których dochody są opodatkowane według ogólnych zasad opodatkowania.

Polski Ład
Źródło: pixabay.com

Ulga dla klasy średniej, ulga na powrót czy dla seniora

Nie tylko wyższa kwota wolna, ale też szereg ulg, które mają na celu obniżyć płacony podatek dla poszczególnych grup podatników. Kilka przykładów:

  • ulga dla klasy średniej – odliczyć można część podatku, jeśli roczny przychód podatnika mieści się w przedziale 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto, o ile jest pracownikiem lub przedsiębiorcą rozliczającym się na skali podatkowej. System naliczania ulgi jest skomplikowany, ale ma na celu rekompensować niemożność odliczenia składki zdrowotnej,
  • ulga na powrót – ta ulga pomyślana jest dla osób, które przynajmniej 3 lata nie płaciły podatków w Polsce i decydują się na powrót do kraju. Przez 4 kolejne lata będą zwolnieni z podatku do wysokości 85 528 zł brutto przychodu z pracy etatowej, działalności gospodarczej czy umów zlecenie w oparciu o skalę podatkową,
  • ulga dla emeryta – to z kolei ulga dla aktywnych zawodowo seniorów. Kobiety w wieku 60+ i mężczyźni w wieku 65 +, którzy mają prawo do emerytury, ale jej nie pobierają, mogą także skorzystać z ulgi do kwoty 85 528 zł brutto przychodu z określonych źródeł zarobkowania.

Nowe zasady rozliczania się małżeństw i ulga dla rodzin

Na nowych zasadach rozliczają się od teraz małżonkowie i to już z dochodów za 2021 rok. M.in. rozliczyć mogą się wspólnie za cały rok, w którym zawarli związek małżeński. Zwolnione z podatku dochodowego do pułapu 85 528 zł brutto są także rodziny, które mają przynajmniej czwórkę dzieci (ulga dla rodzin 4+).

Znika karta podatkowa

Od 2022 roku na karcie podatkowej rozliczać mogą się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dotąd z niej korzystali. Nie ma jednak już możliwości wybrania jej przez innych.

Zmiany w amortyzacji nieruchomości

Od stycznia 2022 nie będzie już możliwa amortyzacja lokali mieszkaniowych przez nowych przedsiębiorców. Ci, którzy dotąd korzystali z takiej amortyzacji będą mogli to robić jeszcze przez okres przejściowy – do końca 2022 roku.

Obowiązkowy Jednolity Plik Kontrolny i ewidencja środków trwałych

Polski Ład przyniesie zmiany podatkowe także w przyszłości. Od 2023 r. będzie comiesięczny obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK), zarówno:

  • dotyczącego KPiR, dla opodatkowanych na skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • dotyczącego ewidencji przychodów, dla ryczałtowców.

Wprowadzone będzie też przekazywanie ewidencji środków trwałych i WNIP. W ciągu 2022 roku wciąż JPK będzie dostarczany do skarbówki wyłącznie na jej żądanie.

Program do fakturowania
Źródło: własne – Program do fakturowania FAKTURA VAT

To tylko część zmian. Nowy Ład sprawia, że księgowi i doradcy podatkowi mają sporo roboty, a w rozliczeniach najlepiej pomaga oprogramowanie. Takie jak Program do faktur – FAKTURA VAT 2022 – pobierz. Można go pobrać na ksiegowosc24.pl w tej zakładce: program do faktur.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *