big-K24-min

Rolnik ryczałtowy, faktura VAT-RR

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Rolnik ryczałtowy, faktura VAT-RR

Zazwyczaj, jako przedsiębiorca nabywasz towary, które są objęte podatkiem VAT. Jednak może się zdarzyć taka sytuacja, że kupisz produkt od rolnika, który rozlicza się na zasadach ryczałtowych. W takich przypadkach obowiązują inne zasady podatkowe. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z konsekwencjami. Na czym polega rozliczenie faktury od rolnika ryczałtowego? Co to fest faktura VAT-RR? Na te i inne pytania postaramy odpowiedzieć się w tym artykule.

Ustawa o VAT, faktura VAT-RR i rolnik ryczałtowy

Kim jest rolnik ryczałtowy? Według ustawy o VAT, za rolnika ryczałtowego uznaje się: „rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

W związku z tym rolnik nie jest zobowiązany do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT w US. Rolnik ryczałtowy nie ma również obowiązku wystawiania faktur i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik Ryczałtowy - Faktura VAT-RR
Źródło: freepik.com

Kupowanie produktów od rolnika ryczałtowego – faktura RR – kto wystawia?

Jeśli kupujesz produkty od rolnika ryczałtowego i jesteś czynnym podatnikiem VAT możesz wystawić fakturę VAT-RR w celu udokumentowania transakcji. Sytuacja jest nietypowa – zazwyczaj to dostawca wystawia fakturę, a nie nabywca – jednak w tym przypadku jest odwrotnie. Na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury, rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabycia niektórych środków produkcji, które mają podatek VAT.

Co to jest faktura ryczałtowa? Faktura RR – co to?

Rolnicy ryczałtowi (niezarejestrowani) dostarczają produkty rolne lub świadczą usługi. Fakturę od rolnika ryczałtowego można wystawić, wtedy gdy:

 • nabywca o to prosi;
 • nabywca udostępnia formularz do faktury i wpisuje na niej odpowiednie dane;
 • nabywca przekazuje rolnikowi ryczałtowemu kopię faktury.

Rolnik ryczałtowy może zdecydować się na wystawienie faktury, nawet jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony. Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT oznacza się kodem „VAT_RR”.

Rolnik Ryczałtowy - Faktura VAT-RR
Źródło: freepik.com

Co powinna zawierać faktura VAT-RR? Faktura RR wzór

Faktura wystawiona przez rolnika ryczałtowego lub nabywcę produktu rolnego, lub usługę rolniczą musi być przez tego rolnika potwierdzona. Faktura musi zawierać następujące dane:

 • Data wystawienia faktury;
 • Pełna nazwa i adres rolnika ryczałtowego, który dostarczył towary lub usługi, których dotyczy faktura;
 • Imię i nazwisko, adres i numer rejestracyjny osoby, która otrzymała towar lub usługę;
 • Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej (VAT) danej osoby w innym państwie członkowskim. Ma to zastosowanie w przypadku dostawy tych towarów lub świadczenia usług tej osobie zarejestrowanej jako podatnik VAT w jej państwie członkowskim;
 • Ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i charakter świadczonych usług;
 • Data dostarczenia towarów lub usług;
 • Cena, z wyłączeniem dodatku ryczałtowego, za dostawę;
 • Stawka i wysokość ryczałtowego dodatku adekwatna do ceny wykazanej na fakturze.

Jak wyglądają zmiany cen po wystawieniu faktury VAT-RR?

Jeżeli cena wzrosła po wystawieniu faktury:

 • rolnik ryczałtowy musi wystawić kolejną fakturę;
 • faktura powinna zawierać dodatkową kwotę i podlega takim samym warunkom jak przy sporządzaniu oryginału faktury.

W przypadku obniżki ceny po wystawieniu faktury:

 • rolnik musi wystawić notę korygującą;
 • nabywca musi dokonać odpowiedniej korekty kwoty jako odliczenie.

Wystawiaj faktury z naszym programem do fakturowania — Faktura VAT program do faktur — możesz pobrać program w wersji demo i sprawdzić jakie to proste!

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *