big-K24-min

Minimalna stawka godzinowa 2022

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Minimalna stawka godzinowa 2022

W 2022 roku ponownie wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Z 2800 zł brutto na 3010 zł brutto. W tej chwili to nawet 50,8% przeciętnej pensji w gospodarce narodowej. Ale pensja minimalna wzrosła nie tylko w rozliczeniu miesięcznym. W 2017 pojawiła się forma rozliczania czasu pracy w oparciu o przepracowane godziny. Od 2022 r. więcej kosztuje godzina pracy etatowców, samozatrudnionych części zleceniobiorców i innych. Ile wynosi nowa minimalna stawka godzinowa i co z tego wynika?

Minimalna stawka godzinowa
Źródło: pixabay.com

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w latach 2015-2021

 
Obowiązuje odPłaca minimalna w PLN (brutto)Aktualna wartość w dolarach amerykańskich
1 stycznia 20223,010805
1 stycznia 20212,800761
1 stycznia 20202,600677
1 stycznia 20192,250586
1 stycznia 20182,100547
1 stycznia 20172,000521
1 stycznia 20161,850482
1 stycznia 20151,750456

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa 2022?

Od 1 stycznia 2022 r. minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 19,70 zł brutto. To wzrost w stosunku do poprzedniej o 1,40 zł – z kwoty 18,30 zł brutto. Netto minimalna godzinowa stawka wynosi 13,91 zł. Kwota ta ustalana jest odgórnie i obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Polski rząd zapowiedział w 2022 roku podniósł płacę minimalną o 7,5%.

Kluczowe punkty:

  • Krajowa płaca minimalna wzrośnie o 210 zł z 2800 zł do 3010 zł.
  • Równoważna godzinowa płaca minimalna wzrośnie o 1,40 zł z 18,30 zł do 19,70 zł.
  • Nowa płaca minimalna wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.
Minimalna stawka godzinowa
Źródło: pixabay.com

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Ustawa o „płace minimalnej” mówi o „pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy”, nie określając liczby godzin. Zgodnie z polskim prawem pracy czas pracy nie powinien przekraczać przeciętnie ośmiu godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy; tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie powinien przekraczać 48 godzin (art. 129, §1 i art. 131, §1).

Polska ma ustanowioną przez rząd płacę minimalną. Żaden pracownik w Polsce nie powinien otrzymywać płacy niższej niż ta minimalna stawka płacy.
Pracodawcy w Polsce, którzy nie płacą płacy minimalnej mogą podlegać karze ze strony rządu polskiego.

Stawka godzinowa nie jest przewidziana dla każdego rodzaju zatrudnienia. Dotyczy osób:

  • zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie,
  • zatrudnionych w oparciu o umowę o świadczenie usług,
  • osób samozatrudnionych.

Stawka godzinowa musi być zachowana na minimalnym dopuszczalnym poziomie, niezależnie czy umowa przewiduje rozliczenie miesięczne, tygodniowe czy na poszczególne godziny pracy.

Kto nie podlega minimalnej stawce godzinowej?

Z minimalnej stawki godzinowej nie mogą skorzystać:

  • osoby zatrudnione w oparciu o umowę o dzieło,
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Stawki godzinowej nie stosuje się też w przypadku umów – zleceń, których przedmiotem jest osiągniecie określonego rezultatu. W tym wypadku przewiduje się wyłącznie wynagrodzenie w formie prowizji. Niektóre podmioty są wyłączone z obowiązku stosowania stawki godzinowej – m.in. rodzinne domy pomocy lub umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest opieka nad podopiecznymi wycieczek.

Rozliczenie 12 miesięczne

Pewnym rozwiązaniem dla pracodawców jest rozliczanie godzin pracy w systemie 12-miesięcznym. W takim wypadku wykazywana jest ilość rzeczywista ilość przepracowanych przez pracownika godzin. Nie zawsze jednak tak można. By wydłużyć okres rozliczeniowy na 12 miesięcy, muszą zaistnieć przesłanki logistyczne, organizacyjne czy technologiczne, które uzasadniałyby taką formę rozliczania godzin pracy.

Minimalna stawka godzinowa dla etatowców

Jak wygląda kwestia minimalnej stawki godzinowej dla etatowców? Ci otrzymują wynagrodzenie za pracę za cały lub część etatu. W ich wypadku wysokość minimalnej stawki godzinowej oblicza się poprzez iloraz pensji minimalnej i ilości godzin roboczych w miesiącu. A ponieważ ilość godzin pracy w miesiącu jest zmienna, realna stawka godzinowa etatowców różni się w zależności od miesiąca. Przykładowo w styczniu 2022, przy 152 godzinach pracy to 19,80 brutto, ale w marcu już 16,36 zł brutto przy 184 godzinach pracy.

Wyrównanie stawki godzinowej

W przypadku etatowców zastosowanie może mieć zarówno wynagrodzenie minimalne jak i określona stawka godzinowa. Jeśli pracownik, który jest zatrudniony na pełny wymiar czasu, nie zdoła – z racji ilości godzin pracy w miesiącu – zarobić wysokości minimalnego wynagrodzenia, pracodawca musi mu je wyrównać do poziomu 3010 zł brutto. W przypadku innego rodzaju zatrudnienia – umowa zlecenie, świadczenie usług czy samozatrudnienie – minimalne wynagrodzenie miesięczne nie obowiązuje. Taki pracownik zarobi tyle, ile godzin przepracował pomnożone przez stawkę godzinową określoną w umowie.

Pusta faktura
Źródło: własne – Program do fakturowania FAKTURA VAT

Do wyliczeń płacowych i podatkowych pomocne będzie profesjonalne oprogramowanie. Takie jak Program do faktur – FAKTURY VAT 2022 – pobierz. Do pobrania z ksiegowosc24.pl

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *