big-K24-min

Pusta faktura – co to jest?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Pusta faktura – co to jest?

Pusta faktura to faktura VAT, która została wystawiona przez podatnika i nie odzwierciedla stanu faktycznego. Opiewa na konkretne towary, które w rzeczywistości nigdy nie zostały dostarczone lub usługi, które nigdy nie zostały wykonane. Innymi słowy, jest wystawiana w oparciu o transakcje, do których w rzeczywistości nie doszło. Powody ich wystawiania są różne – pomyłka, niedopatrzenie czy próba wyłudzenia VAT. Co ciekawe, fikcyjność transakcji nie zmienia faktu, że podatek VAT trzeba zapłacić. Jakie są przykłady pustych faktur, jakie mogą być konsekwencje, kto jest poszkodowany a kto może odliczyć VAT?

Pusta faktura
Źródło: pixabay.com

Przykłady pustych faktur

Za pustą fakturę można uznać między innymi taką, która:

  • została wystawiona przed terminem – od 2022 r. najdalej 60 dni przed dniem dostawy czy wykonania usługi lub umówionego terminu częściowej lub całkowitej zapłaty. Wyjątkiem są tu niektóre usługi wykonywane w ciągu okresu rozliczeniowego, np. dostawy mediów, telekomunikacja, najem i dzierżawa czy obsługa prawna,
  • została wystawiona mimo zakończenia umowy,
  • dokumentuje usługi niematerialne, bez istnienia żadnego dowodu ich wykonania,
  • zawiera dane podmiotu, którymi posłużono się bezprawnie – np. próba podszycia się pod podatnika.

Nie jest z kolei uznawana przez sądy czy skarbówkę za pustą faktura wystawiana pro-forma, w celach informacyjnych lub umowa, w której wykazana jest stawka VAT. Te dokumenty w ogóle nie są fakturą VAT.

Pusta faktura
Źródło: pixabay.com

Co może grozić za wystawienie pustej faktury?

Wystawianie pustych faktur może narazić podatnika na sankcje wynikające z Kodeksu karnego skarbowego. Chociażby:

  • kara grzywny wynosząca do 180 stawek dziennych za wystawianie wadliwych faktur lub rachunków za wykonanie świadczenia,
  • kara pozbawienia wolności i/lub kara grzywny do 720 stawek dziennych za nierzetelne wystawienie faktury VAT oraz posługiwanie się nią,
  • kara pozbawienia wolności i/lub kara grzywny do 720 stawek dziennych za zatajanie prawdy lub podawaniu nieprawdy w składanej deklaracji, lub oświadczeniu, lub nie dopełnia obowiązku doniesienia o zmianie danych w tych dokumentach, o ile te czyny narażają podatek na uszczuplenie.

Podatek VAT trzeba zapłacić

Wystawienie nawet pustej faktury sprawia, że zaistniało zobowiązanie zapłaty podatku VAT. Dla fiskusa nie ma znaczenia, czy faktura jest rzeczywiście pusta, została wystawiona omyłkowo lub przez nieuwagę. Podatnik często zapłacić musi nawet wtedy, gdy na fakturze widnieje VAT nienależny lub zawyżony.

Pusta faktura VAT – korekta i anulowanie

W sytuacji, gdy podatnik po prostu popełnił błąd, wystawiając pustą fakturę VAT, może go naprawić na dwa sposoby.

  1. Anulowanie pustej faktury – to najprostsze rozwiązanie, jednak możliwe do zastosowania tylko przed wypuszczeniem faktury w obieg prawny – zanim otrzyma ją odbiorca.

  2. Korekta pustej faktury do zera – możliwe jest wystawienie faktury korygującej. To często stosowane rozwiązanie i uznawane przez skarbówkę. Istotną rolę gra czas.

Pusta faktura VAT a odliczenia

Ustawa o podatku VAT mówi, że podstawą do odliczenia podatku nie może być faktura, która stwierdza wystąpienie czynności, których w rzeczywistości nie było czy opiewa na niemające pokrycia w rzeczywistości kwoty. Tyczy się to także faktur korygujących czy dokumentów celnych. Jeśli podatnik odliczy podatek z pustej faktury, musi liczyć się z zakwestionowaniem tego odliczenia podczas kontroli – odliczenie może zostać uznane za wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe. Co zrobić, aby nie mieć problemów? Wykonać zapisy w rejestrze VAT na minus, odprowadzić należną różnicę wraz z odsetkami albo złożyć za ten okres korektę struktury JPK V7.

Pusta faktura
Źródło: własne – Program do fakturowania FAKTURA VAT

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Tylko mając rzetelnie wystawioną fakturę VAT można odliczyć podatek. By uniknąć problemów, najlepiej korzystać z profesjonalnego oprogramowania do rozliczania VAT – jak choćby Program do faktur, który możesz obsługiwać po angielsku i po polski – Faktura VAT 2022 – pobierz program do wystawiania faktur. Pobrać go można ze strony ksiegowosc24.pl

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *