big-K24-min

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw mediów

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw mediów

Dotychczas przedsiębiorcy mieli obowiązek odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego od płatności za usługi dostawy mediów w dacie upływu terminu płatności, wskazanego w umowie lub na fakturze. Od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie zasada ustalania moment powstania obowiązku podatkowego powstania obowiązku podatkowego przy usługach dostawy mediów.

Nowe zasady

Od 2014 roku zmienią się zasady ustalania obowiązku podatkowego przy płatności faktur za media, jak również przy uiszczaniu części płatności przed upływem terminu wskazanego w umowie. Od nowego roku w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego, obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury.

Fakturę VAT z tytułu dostaw mediów od 2014 roku będzie trzeba wystawić:
• Nie później niż w dniu upływu terminu płatności – jeśli wskazano termin płatności w umowie, fakturze czy w innym, podobnym dokumencie,
• Nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar, wykonano usługę lub dokonano czynności w systemie sprzedaży ciągłej, o ile nie wskazano w dokumencie księgowym lub w umowie terminu płatności, w jakikolwiek sposób,
• Nie wcześniej niż 30 dni przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi. Wystawca może sporządzić fakturę wcześniej, jeśli będzie zawierała ona informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Jeśli podatnik nie wystawił faktury lub spóźnił się z jej wystawieniem, obowiązek podatkowy powstanie w momencie upływu terminu wystawienia faktury.

Częściowa płatność

Inaczej po nowym roku przy częściowej płatności będzie ustalany również termin obowiązku podatkowego w podatku VAT. 2014 rok zniesie obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty w formie zaliczkowej:
• Zaliczki,
• Zadatku,
• Raty,
• Przedpłaty.

Obowiązek podatkowy w ogóle nie powstanie w przypadku, gdy dostawca mediów dostanie całość lub część zapłaty w formie zaliczkowej. Jeśli w zastosowaniu będzie system rozliczenia systemem przedpłaconym lub ryczałtowym prognozowanego zużycia, wraz z upływem terminu płatności na fakturze, podobnie obowiązek podatkowy nie powstanie.

Skorzystaj z naszego programu do faktur i wystawiaj dokumenty w najnowszych standardach.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *