big-K24-min

Tarcza antykryzysowa 3.0: Kto może nie płacić ZUS?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Tarcza antykryzysowa 3.0: Kto może nie płacić ZUS?

Zmiany w zasadach korzystania ze zwolnienia ze składek ZUS to m.in. zastąpienie limitu przychodów maksymalnymi dochodami. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje umorzenie składek dla jeszcze większej liczby przedsiębiorców. Sprawdź, jak skorzystać ze zwolnienia i czy można je połączyć ze świadczeniem postojowym i pożyczką 5 tys. z PUP.

Przepisy Tarczy antykryzysowej dynamicznie się zmieniają. Rząd wprowadza nowe rozwiązania i modyfikuje te już obowiązujące – w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i pracowników. Przyjęta nowa wersja przepisów osłonowych – Tarcza Antykryzysowa 3.0 – zachowuje możliwość umorzenia składek ZUS, i to na lepszych niż wcześniej warunkach.

Umorzenie składek ZUS na nowych warunkach

Wcześniejsza wersja Tarczy zakładała, iż składek ZUS mogą nie płacić przedsiębiorcy, których przychód miesięczny nie przekracza 15.681 zł. Choć kwota ta wydaje się dość wysoka, należy pamiętać, iż mowa tu o przychodzie. Wiele firm, przede wszystkim sklepów, ale też m.in. zakładów fryzjerskich, osiąga wysokie przychody ze sprzedaży, jednak ma też wysokie koszty. W rezultacie więc przedsiębiorca uzyskuje raczej niski dochód przy wysokim przychodzie.

Tarcza antykryzysowa 3.0 znosi limit przychodów dla podatników, którzy chcą skorzystać z umorzenia składek ZUS. Wprowadza za to restrykcje dotyczące dochodu. Nie może on przekraczać 7 tys. zł. w miesiącu, za który składany jest wniosek.

Przy czym warto podkreślić, iż warunkiem umorzenia składek ZUS nie jest spadek obrotów przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19. Początkowo planowano wprowadzić taki wymóg, jednak zrezygnowano z niego już w poprzedniej wersji Tarczy.

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej

Aby skorzystać z umorzenia składek ZUS, należy złożyć wniosek na druku ZUS RDZ. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS, osobiście w jednostce ZUS wrzucając dokument do specjalnej skrzynki na dokumenty lub wysłać pocztą. W przypadku elektronicznej wysyłki nie jest wymagane posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego – dokument można podpisać Profilem Zaufanym.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Mogą z niego skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz płatnicy składek zatrudniający od 1 do 49 osób.

Umorzeniu podlegają składki za miesiące marzec – maj 2020 r. Wnioski ZUS RDZ można składać do końca czerwca 2020 r. Przy czym możliwe jest niepłacenie składek przez 3 miesiące i złożenie wniosku dopiero pod koniec czerwca. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Tarcza antykryzysowa 3.0 – warunki umorzenia składek ZUS

Ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać osoby samozatrudnione, które przed 1 kwietnia 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą i opłacały składniki wyłącznie za siebie, a także osoby będące przed 1 kwietnia płatnikami składek zgłaszającymi do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób. Wyłączone z tego prawa są firmy, które nie uregulowały należności wobec ZUS z 2019 r.

Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje wiele różnych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorcom przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa COVID-19. Wiele z nich można łączyć. Firmy, które korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS, mogą jednocześnie wnioskować m.in. o udzielenie świadczenia postojowego oraz jednorazowej pożyczki do 5 tys. z PUP z możliwością umorzenia spłaty. Oczywiście każde z tych rozwiązań objęte jest obostrzeniami. Przepisy regulują m.in. kwestię wydatków, na jakie można przeznaczyć uzyskane wsparcie finansowe.

Do wygodnego wystawiania faktur wybierz program do faktur, który jest na bieżąco rozwijany.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *