big-K24-min

Świadczenie postojowe ZUS – kto może uzyskać?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Świadczenie postojowe ZUS – kto może uzyskać?

Pierwsze pieniądze trafiły już na konta podatników. Świadczenie postojowe ZUS ma zrekompensować przedsiębiorcom straty wywołane pandemią COVID-19. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tego wsparcia, ile wynosi kwota świadczenia i na co uważać składając wniosek RSP-D lub RSP-C.

Epidemia koronawirusa sparaliżowała wiele ważnych sektorów gospodarki. Pozamykane sklepy, przerwane produkcje, lokale usługowe, które albo nie mogą przyjmować klientów, albo po prostu ich nie mają – to nasza obecna rzeczywistość. Aby wesprzeć firmy w walce o płynność finansową, rząd uruchomił szereg działań w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Jednym z nich jest świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe ZUS – dla kogo?

Udzielane przez okres od jednego do trzech miesięcy świadczenie postojowe ma zrekompensować przedsiębiorcom utratę przychodów z działalności gospodarczej. Prawo do uzyskania takiego wsparcia mają firmy, które w następstwie epidemii koronawirusa COVID-19 zanotowały spadek wysokości przychodów. Świadczenie to przysługuje przedsiębiorcom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ze świadczenia postojowego skorzystasz, jeśli:

  • Rozpocząłeś działalność gospodarczą przed 1 lutym 2020 r.
  • W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnąłeś przychód, który nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS) oraz był niższy o co najmniej 15% od przychodu z miesiąca poprzedzającego.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)

Przedsiębiorcy, którzy po 31 stycznia 2020 r. zawiesili działalność gospodarczą, świadczenie postojowe otrzymają, jeśli ich przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie był wyższy niż 15 681 zł. W ich wypadku nie obowiązuje warunek obniżenia przychodów o minimum 15%.

Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymają świadczenie, jeśli:

  • Umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.
  • Wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 1.300 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Przy wynagrodzeniach niższych niż 1.300 zł świadczenie również jest udzielane, jednak w kwocie odpowiadającej sumie wynagrodzeń.

Wysokość świadczenia postojowego

W omówionych powyżej przypadkach przedsiębiorca uzyska świadczenie postojowe ZUS w pełnej kwocie. Wynosi ona 2.080 zł. Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, otrzymają pomoc w wysokości 1.300 zł (połowa minimalnego wynagrodzenia).

Przy spełnieniu powyższych warunków świadczenie w kwocie 2.080 zł uzyskają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli jednak uzyskały one wynagrodzenie niższe niż 1.300 zł, świadczenie postojowe będzie sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe

Aby skorzystać ze świadczenia postojowego, należy przekazać do ZUS jeden z wniosków:

RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Dokument ten można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wybierając pierwszą opcję, musimy liczyć się z brakiem możliwości skonsultowania z pracownikiem ZUS. Jednostki nie przyjmują bowiem interesantów. Wnioski składa się do specjalnie udostępnionych skrzynek na dokumenty.

Ważne!

Jeśli składasz wniosek w formie papierowej, pamiętaj o opatrzeniu dokumentu czytelnym podpisem. Brak podpisu oraz nieczytelnie wpisane kwoty to najczęstsze błędy, które ZUS odnotował w pierwszych tygodniach przyjmowania wniosków o świadczenie postojowe.

Wniosek w formie papierowej można też wysłać za pośrednictwem poczty. Zdecydowanie łatwiej jednak zrobić to w formie elektronicznej przez platformę PUE ZUS. W celu złożenia dokumentu nie trzeba mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego – wniosek można podpisać profilem zaufanym na ePUAP. We wnioskach elektronicznych większość danych wypełniane jest przez system automatycznie, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Kiedy dostanę świadczenie postojowe z ZUS?

Pierwsze przelewy trafiły do 86,2 tysięcy polskich firm w środę 15 kwietnia 2020 r. Kolejne realizowane będą sukcesywnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż ze złożeniem wniosków nie trzeba się śpieszyć. Dokument ten można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy po zniesieniu stanu epidemii. A o tym póki co nie ma mowy.

Regulacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej dynamicznie się zmieniają. Warto więc śledzić poczynania rządu na bieżąco. Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem, dzięki któremu firmy będą mogły uzyskać świadczenie postojowe nie jednorazowo (takie było założenie firmy początkowe), lecz nawet do 3 miesięcy. Rząd nie wyklucza też kolejnych działań wspierających przedsiębiorców w walce o utrzymanie się na rynku.

Jeśli prowadzisz firmę to koniecznie sprawdź nasz najnowszy program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *