big-K24-min

Kiedy nabywca może wystawić fakturę?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Kiedy nabywca może wystawić fakturę?

Z reguły wystawcą faktury jest sprzedający lub wykonujący usługę, ale od tej zasady są pewne wyjątki. Ustawa o podatku od towarów i usług, czyli ustawa o VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury VAT także przez nabywcę, ale tylko w pewnych szczególnych przypadkach. Kiedy będzie mogło to mieć miejsce?

Wystawcy faktur

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur opisuje, kto, prócz sprzedawcy czy usługodawcy, ma możliwość wystawiania faktur VAT (zobacz program do faktur). Okazuje się, że może to być:
• Upoważniona przez podatnika osoba trzecia, w tym p[przedstawiciel podatkowy podatnika,
• Nabywca towaru lub usługi.

W § 6 wspominanego rozporządzenia Ministra Finansów, wskazano, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to nabywca wystawił fakturę dokumentującą uzyskaną dostawę towaru lub świadczenie usług. Ustawa o VAT 2014 wskazuje aktualne warunki wystawiania faktur przez osoby inne niż sprzedawca czy usługodawca. Faktura VAT 2014 wystawiana przez nabywcę towarów i usług będzie miała inny zakres informacji, niż dotychczas, dzięki czemu nabywcy będzie ją łatwiej wystawić.


Nowy stan prawny

We wchodzącej z dniem 1 stycznia 2014 roku nowej ustawie o VAT dodano nowe artykuły, dotyczące między innymi wystawiania faktur przez osoby inne niż sprzedawca czy usługodawca. Art. 106d wskazuje, że faktury może wystawić w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy.

Nabywcy towarów i usług od podatnika mogą wystawiać w jego imieniu i na jego rzecz faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży na ich rzecz przez podatnika, w tym również faktury dokumentujące otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, z wyjątkiem gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wystawienie faktury przez nabywcę towarów lub usług jest możliwe, jeżeli istnieje wcześniejsze porozumienie między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zawarciu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą stosownego porozumienia, to ten ostatni wystawiał faktury VAT, zamiast sprzedawca.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *