big-K24-min

VAT dla osób prywatnych

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> VAT dla osób prywatnych

Brak prowadzenia działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest równoznaczny z tym, że podatnik nie może stać się VAT-owcem. Nie tylko przedsiębiorcy w Polsce odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatek VAT. Czynią tak również niektóre osoby prywatne, które dokonują czynności kwalifikowanych ustawą o VAT jako działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej

Zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o VAT zawarta jest pojęcie działalności gospodarczej. W obu przypadkach jest ona określana jako działalność prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, na tym jednak kończą się oczywiste podobieństwa objaśnienia tego terminu w obu wspominanych ustawach.

W ustawie o PIT uzyskiwanie dochodów z najmu prywatnego czy z umów o podobnym charakterze, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale nie rodzi jednocześnie konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej. Ustawa o VAT jednakże najem prywatny traktuje jako działalność gospodarczą, która powoduje konieczność zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT. 2014 rok i zmiana ustawy o VAT nie powoduje tutaj żadnych zmian w zakresie definiowania działalności gospodarczej.

Kiedy osoba prywatna musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

Fiskus może więc w pewnych okolicznościach uznać osobę prywatną za podatnika VAT, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że osoba taka musi zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT. Taki obowiązek powstanie, gdy wpływy z prowadzonej działalności przekraczają kwotę 150 tys. zł w skali roku, a sprzedaż nie podlega zwolnieniom podatkowym. Najem do celów mieszkalnych jest zwolniony z VAT, ale z takiego zwolnienia podatnik już nie skorzysta, gdy posiadaną nieruchomość wynajmie na cele gospodarcze.

Jeśli osoba prywatna musi zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, powinna wypełnić formularz VAT-R, podobnie jak przedsiębiorcy rejestrujący się jako czynni podatnicy VAT. Aby rejestracja była skuteczna, podatnik musi posiadać numer NIP. Osoba prywatna aby pozyskać numer NIP musi wnioskować o niego za pomocą formularza NIP-7, składanego w Urzędzie Skarbowym łącznie z formularzem VAT-R. Może się też zdarzyć, że podatnik ma już numer NIP, ponieważ kilka lat temu był on nadawany wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej. Wtedy nie będzie zobowiązany do składania fiskusowi formularza NIP-7.

Obowiązki VAT-owca – osoby prywatnej

W przypadku, gdy VAT-owcem zostaje osoba prywatna, automatycznie ma ona obowiązek do 25 dnia miesiąca składać deklarację VAT do Urzędu Skarbowego za miesiąc poprzedni i opłacać podatek VAT wynikający z deklaracji. Osoba taka każdą dokonywaną sprzedaż musi rejestrować za pomocą faktur. Obok obowiązków, VAT-owcy mają też pewne prawa wynikające z rejestracji w Urzędzie Skarbowym. Mają oni możliwość pomniejszania VAT-u od sprzedaży o VAT.

Prowadząc firmę i chcąc wystawić fakturę VAT musisz posiadać sprawdzony program do faktur – zobacz naszą najnowszą propozycję.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *