Jak zabezpieczyć dostęp do programu hasłem?

W konfiguracji programu należy wybrać Użytkownicy a następnie utworzyć odpowiednie zabezpieczenia