Czy numer faktury wstawia się samodzielnie, czy jest on narzucany przez program a więc czy można się cofnąć numerację i wystawić fakturę z wcześniejszym numerem niż ostatnio wystawiona?

Tak, można dowolnie manipulować numeracją.