Czy Państwa program posiada możliwość wystawiania faktur w Euro?

Tak. Opcja - Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży i wybór waluty.