Czy Program Faktura VAT 2019 umożliwia wystawianie faktur w języku niemieckim?

Tak Opcja - Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży i wybór waluty