Czy Program Faktura VAT 2023 umożliwia wystawianie faktur w języku niemieckim?

Tak Opcja - Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży i wybór waluty. Mamy dostępne kilka języków do wyboru.