W jaki sposób mogę przenieść dane ze starszych wersji programów do Faktura VAT 2019?

Aby przenieść wszystkie dane musimy postępować następująco:

1. Jeśli nie mamy jeszcze zainstalowanej wersji 2019 to  instalujemy program Faktura VAT 2019 oraz aktywować go posiadanym kluczem.

2. Posiadając na tym samym komputerze, na którym się znajduje zainstalowaną wersję Faktura VAT 2019 wersję 2011-18 program automatycznie zaproponuje import danych z poprzednich wersji.

Jeśli tak nie nastąpi lub mamy starszą wersję programu to:

W programie Faktura VAT 2019 wybieramy opcję z menu Faktura/Import z programu następnie wybieramy opcję menu Faktura/Import z programu i wybieramy wersję z której importujemy.

import1

Po wybraniu tej opcji wskazujemy katalog w którym zainstalowany lub mamy przechowywane dane z danej wersji, jak na rysunku poniżej

import2

W przypadku starszych wersji poniżej 2011, możemy także dokonać importu danych w ten sposób:

1) Import faktur

Kopiujemy katalogu Faktury z wszystkimi jego plikami do nowego katalogu Faktury w którym zainstalowany jest program

2) Import Listy firm, Cennika i pozostałych danych

a) Możemy to zrobić analogicznie do katalogu Faktury (pomijając plik FVAT2005.kfg -nie kopiować)

b) wybierając z menu Import w programie odpowiednio Lista firm, Cennik

import3