Jak usunąć ( wycofać ) omyłkowo wpisaną fakturę w programie Faktura VAT 2023?

Opcja Widok/Lista dokumentów/Usuń. Numerację można zmienić w opcji Faktura/Konfiguracja/Numeracja.