Czy mogę zmieniać numerację faktur?

Tak, numerację faktur można ustawić samodzielnie.