Jak zmienić walutę dokumentu?

Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży w prawym górnym rogu mamy do wyboru rodzaj waluty.