Jak zmienić walutę na nowym bądź starym dokumencie?

Na starym dokumencie jest to możliwe przy użyciu opcji Edycja/Zmień rodzaj dokumentu, zmiana nowym dokumencie następuje po wybraniu w oknie Nowy dokument Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży lub Zakupu