W jaki sposób zakończyć rok kalendarzowy w programie Faktura VAT 2019?. Chciałbym aby numeracja wystawianych faktur w roku 2019 rozpoczynała się od numeru 1.

menu Faktura/Konfiguracja/Numeracja