W jaki sposób wstawić własną pieczątkę na fakturze?

Musimy wybrać menu Faktura/Wygląd dokumentu/Pieczątka. Pieczątka będzie drukowała się w miejscu podpisu osoby wystawiającej dokument.