Jak przesunąć logo na dół strony?

Możemy to wykonać wybierając Faktura/Konfiguracja/Sposób drukowania/Ustawienie marginesów.