Czy jest możliwość usunięcia opisu tekstu na fakturze?

Tak. W tym celu należy w opcji Faktura/Konfiguracja przywrócić ustawienia domyślne naciskamy przycisk Ustawienia domyślne, a później zapisz.