Jak wystawić fakturę dla nie-VATowca?

W oknie wyboru rodzaju dokumentu "Faktura/Nowy dokument sprzedazy" zaznaczamy opcję podatnik zwolniony z VAT.

fakturavatbezvat