Jak zmienić język drukowanego dokumentu?

W oknie Nowy dokument Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży lub Zakupu wybrać z listy język w których chcemy utworzyć nowy dokument.