big-K24-min

Faktura oss – co to jest, kiedy się ją wystawia? VAT OSS w pigułce

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Faktura oss – co to jest, kiedy się ją wystawia? VAT OSS w pigułce

Procedura VAT OSS dotyczy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych z innych krajów. Wykonuje się ją celem uproszczenia rozliczenia VAT w państwie odbiorcy, bez konieczności rejestracji jako płatnik w lokalnym systemie podatkowym, a zarazem związanych z tym obowiązków, czy kosztów. Z uproszczenia znanego jako pakiet e-commerce można skorzystać do pewnego limitu przychodów, rozliczając się z podatku na zasadach kraju, w którym prowadzi się firmę. Faktura oss – co to jest i jaki jest limit transakcji, które można w ten sposób rozliczyć? Na te i inne pytania o OSS odpowiadamy w treści artykułu. 

Vat OSS – co to jest?

Vat OSS to procedura rozliczania dokumentów podlegających opodatkowaniu w innych krajach, niż państwo, w których zostały wystawione. Mówi się o niej głównie w kontekście internetowej sprzedaży wysyłkowej za granicę. Do niedawna, po przekroczeniu kwoty wolnej od VAT, należało zarejestrować się jako czynny płatnik VAT w systemie podatkowym państwa odbiorców. Było to kłopotliwe i kosztowne, a ponadto i poniekąd w konsekwencji, zamykało wielu sprzedawcom drogę ekspansji na rynki zagraniczne.

Dzięki wprowadzonym w 2021 roku regulacjom, VAT OSS, nazywany też pakietem e-commerce, pozwala prowadzić sprzedaż wysyłkową na rzecz konsumentów (osób  fizycznych nieprowadzących firm) z innych krajów UE bez rejestracji jako płatnik lokalnego podatku VAT. Deklaracje podatkowe należy składać raz na kwartał, obowiązuje też jednorazowa płatność podatku. 

Vat OSS – limit 

Procedura VAT OSS dotyczy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE. Zakłada, że do określonego limitu przychodów, państwem odpowiednim do odprowadzania VAT jest kraj sprzedawcy. Z tego udogodnienia, które pozwala na rozszerzenie sprzedaży za granicę bez zbędnych formalności, można skorzystać póki nie przekroczy się limitu przychodu 10 000 euro w ujęciu netto rocznie. W przeliczeniu na złotówki, limit ten obejmuje ok. 42 000 złotych. 

Po jego przekroczeniu należy odprowadzać VAT także do kraju nabywcy. Można to jednak zrobić znacznie łatwiej niż wcześniej – bez dokonywania rozliczeń w tamtejszych urzędach i związanych z tym kłopotów. Po przekroczeniu limitu przychodów VAT OSS, należy dokonać wyboru punktu obsługi OSS, przez który będą przechodziły kolejne faktury.

Dzięki temu, przedsiębiorca:

  • nie musi rejestrować się w innym państwie jako czynny płatnik podatku VAT od towarów i usług;
  • nie stoi wobec przymusu korzystania z usług firm pośredniczących w rozliczeniach podlegających pod jurysdykcje podatkowe innych krajów;
  • musi stosować jedynie odpowiednie stawki podatku VAT obowiązujące w krajach, w których znajdują się nabywcy jego towarów lub usług.

OSS – rejestracja 

Rejestracja w OSS ma charakter dobrowolny – można, ale nie trzeba z niej korzystać. Zdecydowanie jednak warto celem uproszczenia rozliczeń sprzedaży na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Po osiągnięciu limitu rozliczeń w ramach procedury OSS objętej opodatkowaniem kraju sprzedawcy, należy wybrać najbliższy punkt obsługi one-stop shop (OSS). Dzięki niemu, wszystkie sprawy podatkowe załatwia się w rodzimym urzędzie.

Celem zarejestrowania się w procedurze VAT OSS, należy złożyć formularz VIU-R(4) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Można to zrobić tylko drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu. Formularz należy złożyć do 10. dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym nastąpiło przekroczenie limitu 10 tysięcy euro przychodu netto podlegającego opodatkowaniu VAT polskim.

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów na Odległość – WSTO

Faktura OSS, jak mówi się na fakturę rozliczaną w ramach opisywanej procedury, dotyczy operacji określanej jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość. W odniesieniu do tej transakcji używa się skrótu WSTO, który prawdopodobnie zaadaptuje się, podobnie jak WDT i WNT, jako nazwa nowego rodzaju faktury w obrocie gospodarczym UE. Gdy VAT OSS stanie się nieco bardziej popularny, termin faktura WSTO będzie prawdopodobnie stosowany zamienie z określeniem faktura OSS.

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *