big-K24-min

Faktura MP – Mały podatnik

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Kalisz >> Faktura MP – Mały podatnik

Dla przedsiębiorstw, które mają stosunkowo małe obroty, opracowano specjalny status małego podatnika. Dzięki niemu takie firmy mogą korzystać z kilku przywilejów, uniknąć kosztownych kredytów, a także rozliczanie się metodą kasową i wystawianie osobnego typu faktur VAT MP.

Status małego przedsiębiorcy – faktura VAT MP

Status małego przedsiębiorcy dotyczy tych firm, których wartość sprzedaży w ubiegłym roku nie osiągnęła złotówkowej równowartości 1 200 000 euro lub 45 000 euro. W przypadku firm maklerskich, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów i zleceniobiorców, z wyłączeniem komisów. Taki status pozwala na wystawianie faktur VAT MP i rozliczanie się z nich metodą kasową. Faktura VAT MP zawiera te same informacje, co pozostałe typy faktur VAT, m.in. datę wystawienia, dane identyfikacyjne kontrahentów, rodzaj towarów czy usługi, ich ilość lub wymiar, cenę netto i stawkę podatku VAT. Wymagane jest, aby zawarte w niej było wyrażenie „metoda kasowa” (do 2013 było to faktura VAT MP), gdyż tylko w ten sposób może być ona uznana przez fiskus jako faktura małego podatnika i rozliczana metodą kasową. Na czym ona polega?

Rozliczanie się metodą kasową – faktura VAT MP

Fakturę VAT MP trzeba wystawić najpóźniej 7 dni od momentu sprzedaży towaru, wykonania usługi albo otrzymania zaliczki za nie. Od pozostałych faktur VAT, faktura MP różni się sposobem rozliczenia. Metoda kasowa polega na powstaniu obowiązku podatkowego dopiero w momencie, w którym została uregulowana należność za towar czy usługę. Nie później jednak niż 90 dni od dnia wydania towaru czy wykonania usługi. To pewna preferencja dla małych podatników, przez co mogą zapłacić podatek, dopiero gdy zarobią. Co ważne – przy stosowaniu faktur MP, oznaczenia „MP” lub „metoda kasowa” muszą być umieszczane także na wszystkich rachunkach za poszczególne raty zapłaty. Metodę kasową stosuje się także w sytuacji, gdy towary wydano komisantowi na podstawie umowy komisy przez komitenta. Przy przenoszeniu własności towarów z woli organu władzy publicznej, gdy towar dostarczany jest w ramach egzekucji lub świadczone są usługi zwolnione z podatku. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym wpisie na blogu – Faktura MP — Mały podatnik — co to jest?

Jak wystawić fakturę MP w programie Faktura VAT 2022?

Stworzenie gotowej faktury VAT MP wykonuje się w następujący sposób. 

  • W głównym oknie programu, w polu Nowy Dokument klikamy na Sprzedaży lub wciskamy F2.

Program do fakturowania - nowy dokument - sprzedazy

  • W nowym oknie wybieramy pozycję Faktura MPmetoda kasowa. Jeśli chcemy, możemy też zaznaczyć pozycję faktura uproszczona w dolnej części okna. 

17 - program do fakturowania - faktura MP - metoda kasowa

  • Pojawi się okno wprowadzania danych. Musimy uzupełnić wszystkie dane transakcji i dodać towary lub usługi. Towary i usługi dodawać możemy z listy wcześniej przygotowanych lub wprowadzić nowe. Program automatycznie doda dopisek „metoda kasowa” do faktury VAT MP

3-wprowadzanie-danych-do-faktury-numer_-daty

4-wprowadzanie-danych-do-faktury-dane-o-firmach

5-wprowadzanie-danych-do-faktury-towary_-uslugi

  • Zaglądamy do zakładki Podsumowanie i w lewym górnym rogu programu klikamy Zapisz. Faktura VAT MP jest gotowa i zapisana w Liście dokumentów

Możemy też ją wydrukować, klikając na Drukuj lub upewnić się przed drukiem, że wszystko jest w porządku poprzez Podgląd wydruku

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *