big-K24-min

Faktura RR – Rolnik Ryczałtowy

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Kalisz >> Faktura RR – Rolnik Ryczałtowy

Część rolników, którzy sprzedają swoje produkty, rozlicza się w oparciu o ryczałt. Wedle ustawy o VAT, jako rolnicy ryczałtowi, nie muszą się rejestrować w urzędzie skarbowym jako płatnicy VAT, z wyjątkiem tych rolników, którzy zobligowani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie innych przepisów. Tym samym, przy transakcji sprzedaży produktów przez rolników ryczałtowych, to nie podmiot sprzedający wystawia fakturę VAT, lecz nabywca.

Faktura VAT-RRfaktura ryczałtowa

Jeśli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT i kupuje produkty od rolnika ryczałtowego, to on wystawia fakturę VAT-RR, inaczej fakturę ryczałtową. To przewidziany prawem sposób na dokumentację tego typu transakcji. Dopuszczalna jest sytuacja, w której to rolnik ryczałtowy sporządza i wystawia fakturę VAT-RR, gdyż o jej wystawienie nabywca zabiega, udostępnia formularz, uzupełnia dane, a następnie przekazuje rolnikowi ryczałtowemu (sprzedawcy) kopię faktury. Faktura VAT-RR musi być zatwierdzona przez rolnika ryczałtowego. Pozwala mu ubiegać się o zwrot podatku z racji nabycia niektórych środków produkcji objętych podatkiem VAT. Fakturę w systemie ewidencyjnym oznacza się kodem VAT_RR.

Sporządzanie i wystawianie faktury VAT-RR

Faktura ryczałtowa musi zawierać podobne dane, jak każda inna faktura VAT. Między innymi:

  • data wystawienia,
  • dane identyfikacyjne rolnika ryczałtowego oraz nabywcy,
  • ilość i rodzaj sprzedanego towaru lub wykonanej usługi oraz jej zakres,
  • data dostarczenia/wykonania,
  • cena za dostawę, wyłączając podatek ryczałtowy,
  • stawka podatku ryczałtowego do wykazanej ceny netto.

Może się zdarzyć, że wystawienie faktury VAT-RR wpłynie na cenę. Jeśli cena wzrosła, musi być wystawiona kolejna faktura zawierająca dodatkową kwotę. Jeśli cena zmalała, musi być sporządzona nota korygująca fakturę VAT-RR. Nabywca dokonuje korekty kwoty jako odliczenie. Więcej szczegółów na temat faktury VAT-RR, jej wzoru i podstawy prawnej dowiesz się w naszym wpisie na blogu – Rolnik ryczałtowy, faktura VAT-RR – co to i jak wystawić?. Faktury najbezpieczniej i najwygodniej wystawiać za pomocą naszego programu. Pokażemy Ci, jak wystawić w nim fakturę VAT-RR.

Jak wystawić fakturę VAT-RR w programie Faktura VAT 2022?

Fakturę VAT-RR wystawia nie sprzedający lecz nabywca. Stworzenie zatem gotowej faktury VAT-RR w programie wykonujemy trochę inaczej. 

  • W głównym oknie programu, w polu Nowy Dokument klikamy na Zakupu.

Program do fakturowania - nowy dokument - sprzedazy

  • W nowym oknie wybieramy pozycję Faktura RR. Określamy sposób sprzedaży i nadajemy nazwę pliku faktury RR. Jeśli chcemy, możemy też zaznaczyć pozycję faktura uproszczona w dolnej części okna. 

16 - program do fakturowania - faktura RR

  • Pojawi się okno wprowadzania danych. Musimy uzupełnić wszystkie dane transakcji i dodać towary lub usługi. Towary i usługi dodawać możemy z listy wcześniej przygotowanych lub wprowadzić nowe. 

3-wprowadzanie-danych-do-faktury-numer_-daty

4-wprowadzanie-danych-do-faktury-dane-o-firmach

5-wprowadzanie-danych-do-faktury-towary_-uslugi

  • Zaglądamy do zakładki Podsumowanie i w lewym górnym rogu programu klikamy Zapisz. Faktura VAT-RR jest gotowa i zapisana w Liście dokumentów

Możemy też ją wydrukować, klikając na Drukuj lub upewnić się przed drukiem, że wszystko jest w porządku poprzez Podgląd wydruku

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *