big-K24-min

Faktura zaliczkowa cząstkowa – kiedy i jak się ją wystawia?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Faktura zaliczkowa cząstkowa – kiedy i jak się ją wystawia?

W wielu firmach faktury za duże zamówienia nie są wysyłane w jednej kwocie. Faktury w „niepełnym wymiarze” mają zalety dla firmy, ale także dla odbiorcy — nie trzeba ich płacić w dużych kwotach, a firma świadcząca usługę szybciej dostaje pieniądze. Faktura zaliczkowa nie jest tym samym co proforma — należy o tym pamiętać i nie mylić tych pojęć. Różne branże, mogą świadczyć swoje usługi przez dłuższy czas lub w ratach. Dlatego często klientowi wystawiane są faktury zaliczkowe, zanim wystawi się fakturę końcową na pokrycie ostatecznych kosztów.

Co to faktura zaliczkowa?

Faktury zaliczkowe często stosuje się, gdy wartość towaru lub usługi jest bardzo wysoka, lub gdy wysyłka trwa przez długi czas tak jak w przypadku usługi budowlanej. Można ją zatem postrzegać jako zaliczkę, ponieważ zwykle stanowi procent sumy całkowitej. Na przykład 20%, które należy zapłacić przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi. Nie ma regulacji prawnych, jak wysokie mogą być faktury zaliczkowe ani ile płatności można dokonać. Rodzaj i kwotę faktury częściowej zwykle ustalają strony — przedsiębiorca i klient — między sobą.

Faktura zaliczkowa, kiedy i jak wystawić? Faktura zaliczkowa księgowanie

Fakturę zaliczkową można utworzyć na wiele celów. W firmie budowlanej można wystawiać faktury częściowe, ponieważ projekt budowlany rozciąga się na długi okres. Nawet przy produkcji bardzo drogich towarów, takich jak systemy, można tworzyć faktury zaliczkowe.

Za co i dla kogo można wystawić fakturę zaliczkową?

Fakturę zaliczkową można wystawić za prace budowlane, ale także za różne inne usługi (przed otrzymaniem zaliczki), jak produkcja towarów i usług — możesz ją wystawić zarówno dla firmy, jak i osoby fizycznej. Klient wpłaca zaliczkę i może dokonać dalszych częściowych płatności przed wystawieniem faktury końcowej. W większości przypadków umownie ustala się, czy i po jakim okresie zostaną wystawione faktury zaliczkowe.

Co powinna zawierać faktura zaliczkowa 2021?

Faktura zaliczkowa musi mieć taką samą strukturę jak faktura tradycyjna. Musi zawierać następujące elementy:

  • Nazwa i adres usługodawcy
  • Nazwa i adres klienta
  • Numer rachunku
  • Data wystawienia faktury
  • Opis usługi i jej zakres
  • NIP usługodawcy
  • Dane bankowe usługodawcy

Dodatkowo musi zawierać wartość usługi jako kwotę brutto oraz stawkę podatku, kwotę podatku oraz kwotę brutto. Termin płatności musi być podany na fakturze, a faktura musi być również oznaczona jako faktura częściowa. Należy określić, o którą fakturę zaliczkową chodzi (np. faktura zaliczkowa 1). Jeśli usługa nie została jeszcze wykonana, należy określić przyszły czas dostawy.

Faktura zaliczkowa a podatek dochodowy

Przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Co powinna zawierać faktura zaliczkowa końcowa? Faktura zaliczkowa na całą kwotę

Ostateczne koszty rozliczane są za pomocą faktury końcowej. Wszystkie usługi częściowe i kwoty, które zostały już objęte fakturami częściowymi, muszą być wyraźnie wymienione i uwzględnione w kwocie całkowitej. Zaliczki i płatności częściowe dokonane wcześniej w naturalny sposób zmniejszają całkowitą kwotę do uregulowania.

Jak w prosty sposób wystawić fakturę zaliczkową w programie Faktura VAT 2021?

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Otwórz program do księgowania Faktura VAT 2021. Z tabeli „Nowy dokument” kliknij „Sprzedaży [F2]” lub naciśnij klawisz F2.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Następnie kliknij „ok”.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Teraz czas na uzupełnienie danych. Uzupełnij dane we wszystkich zakładkach w programie do księgowania.

Zakładka „Numery, daty”.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Zakładka „Dane o firmach”.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Zakładka „Towary, usługi”.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Zakładka „Podsumowanie”.

faktura zaliczkowa cząstkowa
Źródło własne – program Faktura VAT 2021

Teraz wystarczy kliknąć „Zapisz”, a następnie wydrukować fakturę zaliczkową i gotowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zachęcamy do skontaktowania się z nami — formularz kontaktowy — lub zapoznania się z najczęstszymi pytaniami — FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz też program do faktur , którym wygodnie wystawisz dokumenty.

 

 

 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *