big-K24-min

Kiedy wchodzi SLIM VAT 2 i co to jest?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Kiedy wchodzi SLIM VAT 2 i co to jest?

Co to jest SLIM VAT 2? To objaśnienia podatkowe — oficjalny dokument, który wydaje MF. W tym wypadku są to wyjaśnienia związane z wprowadzeniem w życie nowych przepisów. Pakiet SLIM VAT wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. i poświęcony jest zmianom podatku od towaru i usług – VAT. Szybko doczekał się drugiej części — SLIM VAT 2, który został podpisany przez prezydenta 19 sierpnia 2021 r. SLIM VAT 2 jako projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RCL) został opublikowany 25 maja 2021 r.

SLIM VAT 2

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/monety-waluta-inwestycja-948603/

Od kiedy zacznie obowiązywać SLIM VAT 2?

Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 października. Wyjątkiem są:

 • art. 1 pkt 5 i pkt 8 lit. a–c oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • art. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiany odnośnie do:

 • korekt importu towarów,
 • neutralnego rozliczenia WNT,
 • importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu,

mają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

SLIM VAT 2 2021 — co to jest?

Zmieniono kilka istotnych rzeczy – przede wszystkim uregulowano na nowo dokonywanie faktur korygujących in minus, uregulowano faktury korygujące in plus, zmieniono zasady dotyczące odliczenia podatku i dokonano szeregu innych drobniejszych zmian. W SLIM VAT 2 jednymi z najważniejszych są właśnie zmiany dotyczące faktur korygujących.

SLIM VAT 2 a korekty faktur

Co nas czeka? Jest tutaj całkiem sporo zmian, które mają charakter całkiem pozytywny. W praktyce jednak przepisy mogą sprawiać dużo problemów.

Zasadniczym warunkiem obniżenia podatku należnego (korekta in minus) było otrzymanie potwierdzenia korekty korygującej przez nabywcę towaru. Były od tego liczne wyjątki: export, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, jak i inne wyjątki, które nadal znajdziemy w naszych przepisach.

Obecnie warunkiem podstawowym wystawienia korekty i jednocześnie powodem jest dokonanie i udokumentowanie przyczyn korekty.

Teraz warunków jest więcej, bo aż 4:

  • uzgodnić warunki korekty z nabywcą;
  • spełnić te warunki;
  • mieć dokumentację odnośnie do tych warunków;
 • i na koniec — faktura korygująca musi być zgodna z powyższym.

Po pierwsze, musimy dokonać uzgodnienia, po drugie to uzgodnienie musi być czymś obwoulowanym – wszystko powinno zostać zawarte na piśmie, nawet w formie korespondencji mailowej. Według nowych regulacji należy kierować się przyczyną korekty. Jeśli przyczyna zaistniała na bieżąco w lipcu — to w rozliczeniu należy ująć ją w lipcu, a nie tak jak większość z nas robi do tej pory, uwzględniając datę otrzymania korekty np. w październiku.

SLIM VAT 2

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/kalkulator-obliczenie-ubezpieczenie-1680905/

SLIM VAT 2 jak wygląda projekt?

Pierwszej zmianie (pomijamy teraz wyżej wymienione korekty), jakiej się przyjrzymy, to zmiana o charakterze porządkującym. Chodzi o Brexit i zmiany z tym związane. W art. 2 zmieniają się pewne przepisy, które zakreślają obszar terytorialny UE i obszar opodatkowania.

Kolejna zmiana odnosi się do transakcji łańcuchowych.

Zmiany możesz znaleźć w poniższych art.:

 • Art. 29a ust. 13a,
 • Art. 30a ust. 1a,
 • Art. 86 ust. 19C.

Oraz SLIM VAT 2 opisany na stronie gofin – https://www.gofin.pl/17,2,7,210629,pakiet-slim-vat-2.html.

SLIM VAT 2 ulga na złe długi i objaśnienia

W SLIM VAT 2 znajdziemy objaśnienia na temat ulgi na złe długi — dostosowane przepisy do orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z Dyrektywą VAT polskich regulacji ulgi na złe długi w zakresie dodatkowych warunków, od których uzależniona była możliwość obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Ulga na złe długi po wejściu w życie nowych przepisów będzie możliwa do uzyskania następująco:

 • jako czynny podatnik VAT, dzień złożenia deklaracji musi poprzedzać dokonanie korekty;
 • odnośnie do dostaw lub usług wykonanych na rzecz innego niż zarejestrowanego czynnego podatnika VAT — wierzytelność zostanie orzeczona sądownie i skierowana do postępowania egzekucyjnego.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. Zachęcamy do korzystania z naszego programu księgowego i kontaktu z nami.

 

 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *