big-K24-min

Kiedy płatnik VAT nie zapłaci podatku VAT?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Kiedy płatnik VAT nie zapłaci podatku VAT?

Płatnicy podatku VAT, czyli przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż produktów i usług opodatkowaną podatkiem VAT, mają obowiązek odprowadzania od każdej wystawionej faktury czy zrealizowanej transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, podatek VAT na konto Urzędu Skarbowego. Pomimo istnienia takiego zobowiązania, VATowcy nie zawsze będą mieli konieczność opłacania podatku VAT. Bywa, że VAT-u w ogóle nie trzeba doliczyć do sprzedawanych produktów i usług i nie trzeba będzie tym samym odprowadzić go do fiskusa.

Eksport

Przedsiębiorstwa dokonujące eksportu swoich usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiają dla zagranicznych kontrahentów faktury VAT, gdzie nie wpisuje się stawki i kwoty podatku VAT, ale wyłącznie określenie „np.”, co oznacza, że transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski. W deklaracji VAT podatnik musi ją wskazać, ale nie doliczy do niej podatku. Faktura VAT 2014 ze stawką np. pozwala rozliczać VAT od zakupów z nią związanych.

Nieterminowe płatności

Zyskiem po stronie przedsiębiorcy są między innymi opłaty za wezwanie do zapłacenia rachunku lub faktury oraz odsetki od nieterminowych płatności kontrahentów, wynikające np. z zawartej uprzednio umowy. Takie kary nie są ujęte na fakturze VAT i w związku z tym przedsiębiorca nie dolicza do nich podatku VAT, który musiałby odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Przychody z kar umownych i odszkodowań są przychodem dla przedsiębiorcy, ale wyłączonym spod opodatkowania podatkiem VAT.

Prezenty

W przypadku, gdy przedsiębiorca wręcza prezenty niskiej wartości, jednorazowo nie większej niż 10 zł czy łącznie w ciągu roku podatkowego 100 zł, uniknie doliczania podatku VAT do ich kwoty. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli prezenty nie mają wartości użytkowej, albo mają postać darowizny produktów spożywczych przekazywanych przez producentów i handlowców na cele charytatywne, organizacjom pożytku publicznego.
Karty prezentowe wręczane klientom przez przedsiębiorstwo, dające możliwość zakupu określonych towarów, nie są opodatkowane podatkiem płatnik VAT.

Najem nieruchomości

Jeśli w majątku przedsiębiorcy znajduje się loka wynajmowany w ramach działalności gospodarczej, na fakturze za najem nie trzeba doliczyć VAT, o ile lokal ma służyć stricte celom mieszkaniowym.

Popraw szybkość wystawiania faktur VAT – sprawdzony program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *