big-K24-min

Kilometrówka w działalności jednoosobowej i spółce.

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Kilometrówka w działalności jednoosobowej i spółce.

Większość wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą można rozliczyć w ramach kosztów podatkowych. Jest to możliwe, jeśli firma rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty wykorzystania samochodu prywatnego do celów prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwala rozliczyć tzw. kilometrówka. Czym jest kilometrówka? Program do rozliczeń firmowych pomoże Ci przygotować ją i rozliczyć w kilka chwil!

Czym jest kilometrówka?

Tzw. kilometrówka to sposób wyliczania limitu kosztów związanych z pojazdem, które możliwe są do rozliczenia w ramach kosztów podatkowych za dany okres. Kilometrówkę do celów rozliczenia wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prowadzi się w przypadku samochodu prywatnego i użyczonego, o ile wykorzystywany jest do celów firmowych. 

Kilometrówka – osoby fizyczne i prawne

Nieco w inny sposób kilometrówka obowiązuje w przypadku osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a inaczej przy osobach prawnych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą uwzględnić pewnych kosztów w kosztach podatkowych.

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika — w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.”

Z kolei w spółkach i u osób prawnych, zastosowanie w kilometrówce ma art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazuje się w nim, że:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.”

Kilometrówka dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wykorzystujących do celów firmowych samochód prywatny jest ograniczona w bardziej restrykcyjny sposób niż przy spółkach. Ograniczenie dotyczy nie tylko wykorzystywania w firmie samochodów należących do innych podmiotów, ale także stanowiących własność przedsiębiorcy, jeżeli nie zostały one uznane za środki trwałe przedsiębiorstwa.

Jak rozliczyć kilometrówkę? Wzór kalkulacji

Do rozliczenia kilometrówki, czyli limitu odliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na transport, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, w której zapisuje się trasy przebyte na cele związane z prowadzoną działalnością. Kilometrówkę wylicza się w taki sposób, że mnoży się liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę ustaloną przez Ministerstwo Finansów. 

Kilometrówka spalanie – stawki kilometrówki 2023

W każdym roku podatkowym obowiązuje inna stawka kilometrówki. W roku 2023 stawki za 1 km trasy służbowej przedstawiały się następująco:

  • 0,89 zł dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 900 cm3,
  • 1,15 zł dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika większej niż 900 cm3,
  • 0,69 zł dla motocykli i 0,42 zł dla motorowerów.

W rozliczeniu może pomóc m.in. kalkulator kilometrówki dostępny na naszej stronie. Zastosowano w nim aktualne stawki kilometrówki w danym roku podatkowym. 

Sprawna kilometrówka? Program rozliczy ją dla Ciebie!

Planujesz wliczać podróże służbowe własnym samochodem w koszty? W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała właśnie kilometrówka. Program do fakturowania online Faktura VAT 2024 ułatwi Ci przygotowanie tego dokumentu. Tak naprawdę wystarczy, że uzupełnisz dostępny w nim wzór kilometrówki o odpowiednie rozliczenie. Dokument szybko i sprawnie dołączysz do swojej ewidencji. Możesz skorzystać też z kalkulatora kilometrówki dostępnego w sekcji przydatne Kalkulatory.

Sprawdź, jak łatwo wystawić kilometrówkę w programie do fakturowania Faktura VAT 2024. Możesz testować go do 30 dni bez zobowiązań całkowicie za darmo. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo. 

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *