big-K24-min

Odliczenie VAT — w jakim okresie je wykonać i jak to zrobić?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Odliczenie VAT — w jakim okresie je wykonać i jak to zrobić?

Odliczenie VAT to sposób na odzyskanie części środków utraconych w wyniku bycia podatnikiem VAT. Nie wiesz, w jakim okresie należy zabrać się za tą czynność i jak wykonać ją prawidłowo? Ten tekst z pewnością Ci w tym pomoże.

Możliwość odliczenia podatku VAT to jedno z praw każdego czynnego podatnika VAT. Dzięki temu jest on w stanie odzyskać zapłacony w cenie towarów oraz usług podatek. Z nami dowiesz się, ile czasu na odliczenie VAT ma każdy podatnik i jak dokładnie to zrobić.

Odliczenie VAT — najważniejsze informacje

Mianem odliczenia VAT określa się pomniejszenie kwoty koniecznej do zapłaty z tytułu podatku od towarów i usług. Występują też sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot z tytułu nadwyżki VAT. Do takiego zdarzenia dochodzi, gdy VAT naliczony przewyższa VAT należny. Aby otrzymać zwrot, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Nigdy nie dzieje się to automatycznie.

Termin odliczenia VAT — ile miesięcy można czekać?

Prawo do odliczenia VAT z faktury przedsiębiorca ma w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jest to czas, gdy sprzedawca musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za VAT należny. Warunkiem jest posiadanie faktury bądź dokumentu celnego dotyczącego transakcji.

Pierwszy okres rozliczeniowy nie jest jedynym, w trakcie którego można odliczyć VAT. W przypadku podatników rozliczających się w okresie miesięcznym jest to możliwe w trakcie jednego z trzech kolejnych okresów. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie w okresach kwartalnych, mogą dokonać tego w ciągu jednego z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Każdy czynny podatnik prawo do odliczenia VAT zachowuje jednak przez 5 lat. Aby dokonać tego po upływie wyżej podanych terminów, konieczne będzie złożenie korekty pliku JPK_V7, lub JPK_V7K. Wtedy wciąż będzie można odzyskać środki utracone w ramach podatku od towarów i usług.

Od czego można odliczyć VAT?

To, od czego można odliczyć VAT, powiązane jest z kosztami uzyskania przychodu. Są to wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w celach zarobkowych, które można odliczyć od podatku dochodowego. Możliwe jest więc odliczenie VAT od paliwa kupowanego do firmowego samochodu. VATu nie można jednak odliczyć od wszystkiego. Informacje na ten temat zapewnia art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku VAT. Dowiadujemy się z niego, że VATu nie można odliczyć od usług noclegowych, finansowych, gastronomicznych, a także niewykonanych.

Inne przepisy dotyczą też zakupu oraz eksploatacji samochodu firmowego używanego w celach prywatnych. Koszty poniesione w tym celu zazwyczaj podlegają odliczeniu połowy podatku VAT.

Jak odliczyć VAT — kalkulator i archiwizacja faktur

Aby poprawnie odliczyć VAT, wystarczy obliczyć w odpowiednim okresie rozliczeniowym, o ile można pomniejszyć należną Urzędowi kwotę o VAT naliczony. W dokonaniu prawidłowych obliczeń pomóc może na przykład specjalny kalkulator. Trzeba jednak pamiętać, by zachować wszystkie faktury dotyczącego danego okresu rozliczeniowego. W razie kontroli skarbowej będą one podstawą do dokonanego odliczenia podatku VAT.

Odliczenie VAT na ryczałcie — jak wygląda?

Ryczałt od przychodów to popularna forma opodatkowania wśród przedsiębiorców. Na szczęście przejście na ryczałt nie zmienia nic w kontekście odliczania podatku VAT. Każdy czynny podatnik towaru od towarów i usług, działający na ryczałcie może wciąż odliczać VAT.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *