big-K24-min

Samochód w firmie – kupno czy leasing?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Samochód w firmie – kupno czy leasing?

Posiadanie samochodu jest niezbędne w większości firm bez względu na profil ich działalności czy liczbę zatrudnianych pracowników. Oczywiście tam, gdzie działalność własną prowadzi jedna osoba, a rodzaj wytwórczości czy świadczonych usług nie wymaga transportowania ich do klienta można obyć się bez służbowego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza firm świadczących usługi przez Internet. W większości wypadków jednak posiadanie pojazdu bywa przydatne chociażby z uwagi na konieczność załatwiania urzędowych spraw, opłacania rachunków lub zaopatrzenia biura w materiały, a już zdecydowanie taki środek lokomocji jest potrzebny w dużych przedsiębiorstwach.

Nabywanie za gotówkę lub na kredyt

Najprostszą opcją bywa zakup pojazdu. Firmy dysponujące dużymi środkami, o rocznych obrotach sięgających milionów złotych nie mają problemu z wyłożeniem kilkunastu tysięcy na pojazd. Zakup bywa też korzystny z uwagi na małą ilość formalności i brak jakichkolwiek zobowiązań.

Tam, gdzie finanse bywają ograniczone, albo firma nie ma charakteru wytwórczego a pieniędzmi obraca jedynie wirtualnie, możliwe jest też dokonanie zakupu na kredyt. Takie kupowanie pozwala stać się jego właścicielem szybko, ale spłata obciąża budżet firmy przez długi okres. Nie zawsze takie rozwiązanie bywa korzystne, jednak często posiadanie środka transportu bywa na tyle niezbędne do wykonywania pracy, że właściciel musi zdecydować się na takie obciążenie.

Leasing jako forma nisko kosztowego użytkowania

Innym rozwiązaniem dla potencjalnego właściciela firmy może być nabycie samochodu poprzez leasing operacyjny. Jest to szczególnie korzystne w przypadku firmy, która ma problemy finansowe, bowiem pojazd w leasingu nie jest de facto własnością przedsiębiorstwa, czyli nie stanowi jego majątku trwałego, ale należy do firmy leasingowej.

W efekcie komornik nie może takiego przedmiotu zająć na poczet długów. Wprawdzie trudno znaleźć kredytodawcę, który udzieli kolejnej pożyczki leasingowej zagrożonemu przedsiębiorcy, ale może do tego dojść, jeśli przedsiębiorstwo w ten sposób się zabezpiecza. Umowa leasingowa polega w przybliżeniu na pewnej formie wypożyczenia pojazdu od firmy będącej faktycznym właścicielem. Za to wypożyczenie i możliwość użytkowania pobierane są stosowne opłaty.

Co na to podatki?

Polski system podatkowy jest tak skonstruowany, że podczas zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa można poniesione koszty wliczyć do wydatków poniesionych na prowadzenie firmy, a konsekwencji obniżyć obowiązkowy podatek.

Kupując nowy samochód osobowy wolno odliczyć jedynie 60% VAT, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 6000 zł. Wyjątek stanowią pojazdy kupowane w celu wynajmowania ich, samochody typu VAN w kategorii ładowności do 3,5 tony. Podobne warunki w kategorii VAT spełnia nabywanie pojazdu w drodze leasingu. Różnice pojawiają się natomiast, kiedy trzeba rozliczać koszty uzyskania przychodu. W przypadku zakupu samochodu niestety taka opcja dopuszczalna jest tylko częściowo, co oznacza, że nie można – kupując go na kredyt – każdego miesiąca wliczać pełnej raty w koszty prowadzenia firmy. W przypadku zakupu, odpisu można dokonywać na dwa sposoby – jednorazowo podczas wpisywania na listę środków trwałych firmy, albo poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie 5 lat.

Nieco inaczej traktowane są samochody nabywane w drodze leasingu operacyjnego. Tutaj w koszty uzyskania przychodu można wliczyć pełną ratę przez cały okres korzystania z umowy leasingowej. Wynika to z faktu, że użytkownik nie jest właścicielem pojazdu i nie on go amortyzuje.

Leasing czy zakup?

Zgodnie z wymaganiami podatkowymi należałoby stwierdzić, że leasing jest nieco korzystniejszy od zakupu. Dodatkowym argumentem może być fakt, że amortyzację odpisuje się w okresie 5 lat, a umowa leasingowa zgodnie z przepisami może być zawarta na okres wynoszący nie mniej niż 40 proc. czasu amortyzacji. Oznacza to, że osoba posiadająca samochód w leasingu odlicza go sobie w okresie trwania umowy, czyli 2-3 lat, a nie jak przewidują odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu, czyli 5 lat. W efekcie pieniądze odzyskiwane są znacznie szybciej.

Reasumując każda z opcji ma swoje dobre i złe strony. Kupując samochód za gotówkę można o nim w pełni decydować, odsprzedać go, użytkować w sposób inny niż przeznaczenie, wypożyczać, a nawet zniszczyć bez konsekwencji. Nie trzeba też po wygaśnięciu umowy zabiegać o nową. Leasing nie tylko pozwala na korzystniejsze odpisy podatkowe, ale też zabezpiecza przed ewentualnym zajęciem przez komornika, ale jego ostateczne koszty są wyższe od kosztów kupna.

Zastanawiasz się jaki program do faktur wybrać? Polecamy nasze rozwiązanie.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *