big-K24-min

Stawki ryczałtu wg pkd i pkwiu – jaki ryczałt od przychodów?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Stawki ryczałtu wg pkd i pkwiu – jaki ryczałt od przychodów?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to wygodna forma opodatkowania polecana firmom, które nie ponoszą dużych kosztów zmniejszających dochody podlegające opodatkowaniu, chcą prowadzić uproszczoną księgowość i płacić relatywnie niskie podatki.  Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są jednak różne i zależą m.in. od pkd i/lub pkwiu przypisanych firmom, które chcą rozliczać się w tej formie. Prezentujemy stawki ryczałtu wg pkd 2023 i pkwiu – aktualne wysokości zgodne z Nowym Polskim Ładem, z przykładami kodów działalności, wyrobów i usług, dla których są przewidziane. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo? 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko określeni w przepisach przedsiębiorcy. Należą do nich przede wszystkim podatnicy prowadzący firmy, których numery PKD i/lub PKWiU zostały wskazane jako podstawy do zastosowania opodatkowania ryczałtem w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. O tym, czy działalność gospodarczą można rozliczać przy pomocy ryczałtu, czy nie, decyduje więc głównie jej profil. Zastanawiając się nad wyborem ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej, warto poznać stawki ryczałtu wg PKD i PKWiU. 

Czy opodatkowanie ryczałtem zawsze się opłaca?

Niskie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które zachęcają do wyboru tej formy opodatkowania, nie zawsze wiążą się z opłacalnymi rozliczeniami z fiskusem. W przypadku, gdy PKD czy PKWiU firmy dotyczy jedna z wyższych stawek zryczałtowanego podatku (np. 17, czy 15%), często bardziej opłacalny może okazać się wybór skali podatkowej lub podatku liniowego, które dają możliwość odliczenia od dochodów tzw. kosztów uzyskania przychodów. 

Warto pamiętać też o tym, że rozliczając się w formie ryczałtu

 • nie zawsze można złożyć PIT razem z małżonkiem – co może wiązać się z utratą przysługujących małżeństwom ulg podatkowych i odliczeń; 
 • od podatku PIT nie odlicza się ulgi na dziecko – chyba, że można ją odliczyć ponieważ podatnik osiągnął w roku podatkowym dochody z innego źródła opodatkowanego wg. skali lub liniowo, np. umowy o pracę.

Aktualne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2023  

W 2023 roku, stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wahają się w granicach od 2 do 17% i prezentują się następująco: 

2% – najniższa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na najniższą stawkę ryczałtu (2%) mogą liczyć firmy prowadzące sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z ich własnych upraw, hodowli lub chowu – tylko pod warunkiem, że zostały przetworzone w sposób inny, niż przemysłowy. Taką stawką ryczałtu może rozliczać się więc np. pasieka zajmująca się zbiorem i dystrybucją ekologicznego miodu z lokalnej hodowli. Taka firma powinna wybrać PKD 01.49.Z.

3% ryczałtu dla gastronomii, niektórych usług handlowych i innych firm opisanych w Ustawie

Kolejną atrakcyjną, bo trzyprocentową stawkę ryczałtu, można stosować w przypadku działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z) – z zastrzeżeniem, że ryczałtem tym nie można rozliczać sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 1,5%. Taka stawka może dotyczyć też firmy usługowej zajmującej się handlem, o ile jej charakter nie wskazuje na opodatkowanie według stawek 17 lub 15%. 3% stawka, jeśli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy też usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0) 

Nie są to jednak wszystkie przypadki, w których można rozliczać się ryczałtem 3%. Kompletny katalog działalności opodatkowanych tą stawką umieszczono w art. 12 ust. 1 pkt 7) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

5,5% ryczałtu dla szerokiego wachlarza firm 

Kolejną atrakcyjną stawką 5,5% można opodatkować m.in. działalność wytwórczą, roboty budowlane, transport towarów samochodami o ładowności powyżej 2 ton, prowizje z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych i kart magnetycznych, czy odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia.

Ryczałt 8,5% – dla kogo? 

Ryczałtem 8,5% można rozliczać się między innymi z przychodów z działalności usługowej, w tym:

 • gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; 
 • prowizji z tytułu kolportażu prasy na podstawie umowy kolportażu; 
 • dotyczącej zwalczania pożarów i zapobiegania ich wybuchaniu (PKWiU 84.25.11.0);
 • edukacyjnej (PKWiU dział 85); 
 • kulturalnej – bibliotek, archiwów, muzeów, teatrów (PKWiU dział 91);
 • wytwórczej w przypadku wytwarzaniu wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiajacego; 
 • komisów i przychodów uzyskanych w oparciu o umowę komisu ;

Kompletna lista czynności, wobec których stosuje się opodatkowanie ryczałt 8,5% została umieszczona w art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

17% dla wolnych zawodów

Wolne zawody to takie, w których działalność gospodarczą wykonuje się osobiście. Pod definicję wolnego zawodu podlegają między innymi specjaliści tacy jak:

 • tłumacz (PKD 70.4.z)
 • adwokat, notariusz, radca prawny;
 • księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy; 
 • agent ubezpieczeń uzupełniających, broker ubezpieczeniowy lub reasekuracyjny; 
 • makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, agent firmy inwestycyjnej; 
 • rzecznik patentowy

Ryczałt 15% – lista PKWiU

W przypadku przychodów osiąganych z tytułu usług opierających się na: : 

 • reprodukcji cyfrowych nośników danych (PKWiU 18.20.30.0)
 • pośrednictwie w sprzedaży motocykli, części i akcesoriów (PKWiU 45.40.40.0)
 • pośrednictwie sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
 • magazynowaniu i przechowywaniu (PKWiU 52.10.12.0), także w obrębie stref bezcłowych (PKWiU ex 52.10.19.0)
 • pilotowania na wodach (PKWiU dział 52.22)
 • usługach parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), 
 • usługach prowadzenia centrali radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0),
 • sprzedaży miejsc reklamowych w wykazach i listach (np. telefonicznych, katalogach firm) (PKWiU 58.12.40.0)
 • sportowych i rekreacyjnych  (PKWiU dział 93)
 • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
 • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73).


Powyżej zostały wskazane przykładowe usługi, w odniesieniu do których obowiązuje stawka 15%. Pełny katalog usług, z których przychody są opodatkowane według stawki 15%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

14% dla opieki zdrowotnej, architektów, inżynierów i techników

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 63.), architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) opodatkowane są ryczałtem 14%. 

12% dla wydawców gier komputerowych i oprogramowania oraz konsultingu i usług IT

Taka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma odniesienia do gier i oprogramowania oferowanych w trybie online. Obejmuje jednak wydawców gier komputerowych i wszelkiej maści oprogramowania, np. programu do faktur i prowadzenia KPiR w małej firmie Faktura 2024. 

10% przychodów z pośrednictwa nieruchomości prywatnych

Ostatnią stawkę ryczałtu wg PKD 68.31.Z, a PKWiU 68.10.1 mogą zastosować agenci nieruchomości, którzy zajmują się sprzedażą i wynajmem własności prywatnych. Agenci nieruchomości tego typu mogą rozliczać się ryczałtem 10%. 

Omówiliśmy już wszystkie stawki ryczałtu wg pkd i pkwiu. Dla działalności, którą można opodatkować jedną z niższych stawek ryczałtu, zdecydowanie polecana jest ta forma opodatkowania. Tak samo, jak do każdej nowoczesnej firmy poleca się dobry program do fakturowania taki jak faktura VAT 2024. 

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *